isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 00:00

Εξόφληση Λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Νέο!Η υπηρεσία ONLINE ΠΛΗΡΩΜΕΣ είναι ενεργοποιημένη. Κάντε εξόφληση του λογαριασμού σας γρήγορα χωρίς εγγραφή μέσω της υπηρεσίας Eurobank eCommerce με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Η ΔΕΥΑΠ παρέχει την δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών σε διάφορα σημεία της πόλης. Στα σημεία αυτά έχοντας εφαρμόσει σύστημα ON LINE η εξόφληση γίνεται με τρόπο ασφαλή και για μεγαλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών συμπεριλαμβάνει και εξόφληση λογαριασμών μετά την ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ή λογαριασμούς με την ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ» .

 

Εξωτερικά σημεία εξόφλησης λογαριασμών νερού ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ:

 

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΛΗΜΕΓΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 389 / ΓΕΝΑΔΙΟΥ  2610 343751
ΣΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 307 & ΒΟΤΣΗ 2610 273546
ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 93 2610 420380
ΜΑΡΤΖΩΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΕΙΛΩΝΟΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 7 2610 336844
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΩΝΟΣ 53, xilonoe@yahoohide.com 2610 324419
ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 43 - ΡΙΟ 2610 992579
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ 2610 642643
ΚΟΥΡΔΗΣ Ο.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΤΕΒΕ 64 - ΚΑΤΩ ΟΒΡΥΑ 2610 526862
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 55-57 2610 622988

 


 

ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΑΤ/ΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
EASY PAY ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Και αυτόματη εξόφληση στην Τράπεζα Πειραιώς μέσω πάγιας τραπεζικήςΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5519023801-705

IBAN: GR79 0172 5190 0055 1902 3801 705

 


 

ONLINE


ONLINE

www.deyaponline.gr

 

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ


ONLINE www.deyaponline.gr

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΥΑΠ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΔΕΥΑΠ

0,50€

ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

EASY PAY

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

WINBANK

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ
                                                                                            Πάτρα   5 / 3 / 2014

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.  Εσωτ. 163 Β1/ 225

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  (ΤΥΠΟΥ B)

  1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τα κάτωθι στοιχεία :

Τίτλος Έργου Πράξης (με α/α 12) :

Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πάτρας.

Πηγή Χρηματοδότησης :

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) :

2010ΣΕ07580030

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) :

292729

Προϋπολογισμός Υποέργου:

4.243.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

   

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ σε €

για τον καθορισμό των ΤΑΞΕΩΝ

( Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και Απρόβλεπτα, σε €)

1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

461.999,47

2.982.410,94

461.999,47

2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

444.281,80

444.281,80

2.964.693,27

3

ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ με α/α 1 &

2.520.411,47

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

3.426.692,74

3.426.692,74

3.426.692,74

  1. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ  (στην διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα – Τ.Κ. 26333) μέχρι τις 10-04-2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, και ώρα 14:30, με την καταβολή τριάντα (30) €.

Πληροφορίες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α/α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΦΑΞ – FAX

1

2610 -

366156

Καραθανάση Ειρήνη

2610 – 325 790

2

2610 -

366142

Προδρόμου Ελευθερία

  1. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
  2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  15-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

στην ΤΑΞΗ

για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεξαρτήτως Έδρας

Με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Ν. Αχαϊας

3η ή 4η

3η ή 4η ή 5η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                  (υδραυλικά & κοινό αντικείμενο)

1η ή 2η  

1η ή 2η ή 3η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

                                          ή

 

στην ΤΑΞΗ

για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεξαρτήτως Έδρας

Με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Ν. Αχαϊας

1η ή 2η  

1η ή 2η ή 3η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3η ή 4η

3η ή 4η ή 5η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ηλεκτρομηχανολογικά & κοινό αντικείμενο)

 

 

Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξειςτου Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγοριών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής απευθυνόμενης προς την ΔΕΥΑΠ,  ύψους 68.533,85 ΕΥΡΩμε χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, δηλαδή ισχύ εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον μέχρι τις 14 / 11/ 2014.
  2. Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΠ.

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΑΡΑΣ 

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014 15:56

Προμήθεια Φλαντζών PVC DN150

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια - κατασκευή Φλαντζών PVC 6” (DN 150).

4 τεμάχια διάτρητες Φεσωτ.170 mm, 8 οπές Φ22 και 4 τεμάχια τυφλές 8 οπές Φ22  και δύο επιπλέον οπές στο τυφλό με σπείρωμα 1/2” με απόσταση μεταξύ τους 71 mm.

Το πάχος όλων των φλαντζών θα είναι 25 mm.

 Το κόστος της προσφοράς να είναι ανά τεμάχιο και είδος.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20/03/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014 15:53

Ζήτηση Εκτύπωσης Εντύπων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας γνωστοποιεί οτι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την εκτύπωση των παρακάτω :

    Ενημερωτικής επιστολής προς τους καταναλωτές σχετικά με τους δικαιούχους μειωμένου τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες.

Η επιστολή ενός φύλλου θα είναι αμφίπλευρη εκτύπωση (εμπρός – πίσω ) δίχρωμη, σε

χαρτί γραφής 90 gr, διαστάσεων Α4

Θα πρέπει να παραδοθεί διπλωμένη στα τρία (3) προκειμένου να αποσταλεί με φάκελο

αλληλογραφίας.

Ποσότητα : 150.000 φύλλα

Χρόνος παράδοσης : επτά μέρες

        Καρτών επισκεπτηρίου (μπιλιέτα) του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. με το λογότυπο της ΔΕΥΑΠ, το ονοματεπώνυμο καθώς και την ιδιότητα του

Ποσότητα : 500 τεμάχια με πλαστικοποίηση (διαστάσεων 6Χ9)

Χρόνος παράδοσης : επτά (7) ημέρες

3. Είκοσι τριπλότυπα μπλόκ εντολών παράδοσης καυσίμων διαστάσεων 15Χ16 σε χημικό

χαρτί.

4. Δέκα εβδομαδιαίων βιβλίων παρουσίας προσωπικού διαστάσεων 30Χ40 με σκληρό

εξώφυλλο και ραφή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών με τιμές ανά είδος η Τετάρτη

12 Μαρτίου στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 τηλ.2610-366232)

 

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών

Κώστας Λυκοκάπης

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 15:51

Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριών (3) τεμ.  ηλεκτροκινητήρων χυτοσιδηράς κατασκευής, τριφασικούς, βραχυκυκλωμένου δρομέως, προστασίας ΙΡ55, τάσεως 400 VYΔ, 50HZ, εδράσεως V1, (φλατζωτοί καθέτου τοποθέτησης και λειτουργίας), κλάσεως μονώσεως F, ισχύος 45 KW, 1500 rpm, με αντιστάσεις προθέρμανσης και θερμικά προστασίας.
Επίσης τα ρουλεμάν των κινητήρων να είναι σειράς τουλάχιστον  6300.
Διαστάσεις ως σχέδιο
ΣΧΕΔΙΟ_Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ έως 28/02/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:50

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ. 109Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:

    επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, Μηχανογράφησης, Διαχείρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων και λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:42

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ.110Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση


Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:


    επιτροπής  παραλαβής Μηχανογραφικού εξοπλισμού


της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..


 

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας


 

                                                                                                Νικολίτσα Γαλαριώτη

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 00:00

Καθαρές Θάλασσες

city-water-supplyΗ θάλασσα ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος της ζωής της Πάτρας. Ένας ανοιχτός ορίζοντας με υπέροχο ηλιοβασίλεμα και θέα στη δύση. Ο Πατραϊκός Κόλπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία, την οικονομία και την κοινωνική ζωή της Πάτρας.

Για εκατοντάδες χρόνια υπήρξε πηγή ζωής για την πόλη από πολλές απόψεις. Η λειτουργία του ως αποδέκτη των λυμάτων των κατοίκων της πόλης είναι σίγουρα η λιγότερο ρομαντική αλλά εξαιρετικής σημασίας. Η διασπορά και καταστροφή των λυμάτων μέσα από φυσικές διαδικασίες χάρισε στην πόλη για εκατοντάδες χρόνια μια αξιόπιστη λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ελάχιστοι στο παρελθόν εκτίμησαν και αξιολόγησαν. Ωστόσο η σύγχρονη συγκέντρωση του πληθυσμού και η επακόλουθη αύξηση των λυμάτων δοκιμάζουν την αντοχή του οικοσυστήματος στον Πατραϊκό Κόλπο και απαιτούν λήψη μέτρων για την προστασία του.

Η πρώτη ολοκληρωμένη και εκτενής μελέτη για τη ρύπανση του Πατραϊκού διενεργήθηκε το 1982 από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μελέτη εκείνη έδειξε ότι ο Πατραϊκός κόλπος διατηρεί ικανοποιητική ικανότητα αυτοκαθαρισμού και δεν παρατηρήθηκαν έντονα σημάδια οργανικής ρύπανσης και ευτροφισμού.

Παρ' όλα αυτά και σε συνδυασμό με την Οδηγία 91/271/EOK για τη διάθεση των αστικών λυμάτων κατέστη για τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας, από την ίδρυση της το 1989, κύριος στόχος η επεξεργασία των αστικών λυμάτων της πόλης και η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού για την απορρύπανση του Πατραϊκού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το 1992 ανετέθη σε ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό το συντονισμό του καθ. Δρ Γ. Φερεντίνου, η εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας έρευνας στην περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, προκειμένου ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης να σχεδιαστεί με πραγματικά και ακριβή στοιχεία.

Η μελέτη αυτή που ολοκληρώθηκε το 1993 επιβεβαίωσε τα στοιχεία της μελέτης του 1982 και έδωσε ακριβείς πληροφορίες για τις θαλάσσιες συνθήκες στη θέση εκβολής. Σε συνέχεια αυτής πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού προκειμένου η εγκατάσταση του να γίνει με ασφάλεια και τεχνική επάρκεια.

Μέρος της έρευνας αυτής ήταν μια σειρά μετρήσεων βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της περιοχής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών είναι ενθαρρυντικά διότι έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα είναι κατά κανόνα μικρές.

Όπως φαίνεται και σε σχετική pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ η αναμενόμενη επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. Με τις συνήθως επικρατούσες συνθήκες ανέμων και ρευμάτων, η μέση αρχική αραίωση των ρύπων θα είναι 90 φορές ενώ η συγκέντρωση των ρύπων στην πλησιέστερη ακτή θα είναι πρακτικά μη μετρήσιμες. Εν τούτοις η ΔΕΥΑ Πάτρας ανέθεσε στο εργαστήριο θαλάσσιας γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο κατέγραψε την κατάσταση της περιοχής πριν και μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η σχετική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2003 και τα αποτέλεσματά της παραδόθηκαν το 2005. Η σχετική έρευνα προγραμματίζεται να επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον.

 

Στοιχεία Απόδοσης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας


ΈτοςΜήνας
2021 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Είσοδος εγκατάστασηςΜέση τιμή% της δυναμικότητας
ΠΑΡΟΧΗ m3/d 35.429 82
SS mgr/lit 149  
COD mgr/lit 348  
BOD5 mgr/lit 130  
NH4+[N] mgr/lit 34,72  
TN mgr/lit 49,07  
SS Kg/d

5.266

37

COD Kg/d 12.323  
BOD5 Kg/d 4.616 39
NH4+[N] Kg/d 1.230  
ΤΝ Kg/d 1.738 74

 

Έξοδος εγκατάστασηςΜέση τιμήΟΡΙΟ
SS mgr/lit 11 35
COD mgr/lit 30 125
BOD5 mgr/lit 3 25
NH4+ [N] mgr/lit 0,43  2
TN mgr/lit 6,80 15

 

Απόδοση εγκατάστασηςΜέση τιμή 
SS % 93,0  
COD % 91,0  
BOD5 % 97,0  
NH4+ [N] % 99,0  
TN % 86,0  
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:39

Βιοαέριο

H ιλύς υπόκειται σε διαδικασία βιολογικής χώνευσης που έχει ως παράγωγο το βιοαέριο, που στην συνέχεια χρησιμοποιείται για τις ανάγκες θέρμανσης των χωνευτών. Το επιπλέον βιοαέριο θα χρημοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών απαιτήσεων του έργου.

Πιλοτική εφαρμογή αξιοποίησης βιοαέριου με χρήση τεχνολογίας αιχμής για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

Ο στόχος του έργου είναι η παρenergy1energy2αγωγή ενέργειας και θερμότητας (συμπαραγωγή) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιοαέριο παραγόμενο στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Πάτρας) με πρωτοποριακές τεχνολογίες (κυψελίδες καυσίμου - fuel cells), με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το σύστημα έχει ονομαστική ηλεκτρική ισχύ 20 kWe και θερμική ισχύ 30kW.

Είναι η πρώτη εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου και ενέργειας στην Ελλάδα και θέτει τη βάση για την μερική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο μέλλον.

Η επιτυχής λειτουργία της πιλοτικής αυτής μονάδας θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική επέκταση, ώστε να χρησιμοποιείται όλο το βιοαέριο που παράγεται στη μονάδα, η οποία δύναται να παράγει άνω των 150 kW ηλεκτρικής ισχύος και 200 kW θερμικής ισχύος.

 
energy3energy4Το έργο, προϋπολογισμού 450.000 €, χρηματοδοτήθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας κατά 50% και το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά 50%, με διοίκηση του χρηματοδοτικού πακέτου από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

pdf Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:37

Επεξεργασία λυμάτων

ep limΈνα έργο πνοής για την πόλη των Πατρών, ο βιολογικός καθαρισμός, βρίσκεται πλέον σε φάση λειτουργίας. Η μονάδα βρίσκεται σε οικόπεδο 80 στρεμμάτων στα όρια του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Παραλίας και είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα. Έχει κατασκευαστεί με την τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τέθηκε σε λειτουργία το 2001. Εκτός από το Δήμο Πατρέων εξυπηρετεί μεγάλο μέρος των Δήμων Παραλίας και Μεσσάτιδας.

pdf Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λύματων Δήμου Πατρέων

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.