isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

 Πάτρα 6/9/2011

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού οχημάτων, για Ι.Χ. επιβατικά, ελαφρού τύπου φορτηγά 4*4 και Van ελαφριού τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές μέχρι την Παρασκευή 9/9/2011 και ώρα 13:30 στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48), ή στο fax 2610 325790.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή μονάδας για εσωτερικό, εξωτερικό καθώς και εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο των πιο πάνω τύπων οχημάτων και θα είναι δεσμευτική για ένα χρόνο.

Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2011 11:19

Προμήθεια εκκινητή ηλεκτρικού κινητήρα

Πάτρα 5/9/2011

Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται  για  την άμεση προμήθεια εκκινητή ηλεκτρικού κινητήρα αντλητικού συγκροτήματος με αυτομετασχηματιστή. Ο εκκινητής θα είναι τοποθετημένος σε πλάτη πίνακα για την εγκατάσταση του σε υφιστάμενο pillar. Το κύκλωμα ισχύος (ρελέ, θερμικό, αυτομετασχηματιστής) θα είναι κατάλληλα για εκκίνηση κινητήρα 75 HP με περίσσεια ισχύος 15% και το βοηθητικό κύκλωμα θα έχει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις  (επιτηρητή τάσης, επιτηρητή στάθμης, διακόπτη ροής, κ.λπ.) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.   

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών η 6/9/2011 και ώρα 13:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 2610366232) ή στο FAX (2610325790) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας ρητά τον χρόνο παράδοσης.

Η ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ γνωστοποιεί ότι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού δεξαμενών καθίζησης και κλινών διύλισης στο διυλιστήριο νερού Ριγανόκαμπου με χρήση τηλεσκοπικού γερανού, αντλίας ανοργάνου ιλύος και αντλίας απορρόφησης μίγματος άμμου και νερού ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που μπορούν να διαθέσουν τον παραπάνω εξοπλισμό σε συνδυασμό με το κατάλληλο προσωπικό χειριστών εργατών με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών η Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11 πμ.

Όροι υποβολής προσφορών

Τεχνική Περιγραφή

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους υποβολής προσφορών και την τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (τηλ 2610 366232 Κώστας Λυκοκάπης) ή την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ www.deyap.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011 11:51

Προμήθεια καλωδίου ΝΥΥ 3*70+35

Πάτρα 29/8/2011

  Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται για προμήθεια 190μ καλωδίου με χαρακτηριστικά NYY 3Χ70τχ .+ 35τχ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους με χρόνο παράδοσης μέχρι την Δευτέρα 29/8/2011 και ώρα 14:30 πμ στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48 – Πάτρα) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax 2610325790.

Η ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ γνωστοποιεί ότι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Πάτρας (περιοχή Κόκκινος Μύλος) και επεξεργασίας πόσιμου νερού (Ριγανόκαμπος) και αντλιοστασίου περιοχής Μακρυγιάννη. Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα πρασίνου που διαθέτουν πτυχίο εργολάβου Α2, πρώτης και δεύτερης τάξης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ ορίζεται η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους υποβολής προσφορών και την τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (τηλ 2610 366232 Κώστας Λυκοκάπης) ή την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ www.deyap.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρμ. Κ ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ

ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Άρθρο 1

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Πτυχίο εργολάβου Α2, Πρώτης και Δεύτερης τάξης για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

2. Τις τελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών Τ.Ε. (εφόσον είναι μέλος αυτού), ΤΣΜΕΔΕ και Ταμείου Προνοίας εργοληπτών και λοιπών εργοληπτικών οργανώσεων που είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 για το προσωπικό και τον εξοπλισμό που θα διαθέσει ο διαγωνιζόμενος για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

4. Φορολογική ενημερότητα των διαγωνιζομένων.

5. Δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Άρθρο 2

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού.

Άρθρο 3

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ, ενώ ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας των εργασιών χωρίς το ΦΠΑ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48 ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26333,

ΤΗΛ (2610) 366232, 525907 FAX 325790 e-mail : deyapatr@otenet.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Συντήρηση πρασίνου στις Εγκαταστάσεις

Επεξεργασίας Λυμάτων και

Πόσιμου Νερού Ριγανόκαμπου-Αντλιοστάσιο περιοχής Μακρυγιάννη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΑΞΗ

ΟΝΟΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

Μ. ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΧΜ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΑΤΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48 ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26333,

ΤΗΛ (061) 366100, 366227 FAX 325790 e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις εργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για την συντήρηση και βελτίωση του πρασίνου, του περιβάλλοντα χώρου των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Πατρέων (περιοχή Κόκκινος Μύλος) και τις εγκαταστάσεις Πόσιμου Νερού Ριγανόκαμπου (Π.Ν.Ρ.) και αντλιοστασιου περιοχής Μακρυγιάννη καθώς και τις όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται για την βελτίωση της «εικόνας» των εξωτερικών χώρων αυτών για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές και τα σχετικά άρθρα που αφορούν την κατασκευή νέου χλοοτάπητα περιλαμβάνονται ως πρόβλεψη. Το αντικείμενο αυτό θα πληρωθεί εφόσον ζητηθεί και κριθεί αναγκαία η υλοποίηση του.

Ειδικότερα οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011 09:30

Προμήθεια καλωδίου ΝΥΥ 3*35+16

Πάτρα 16/8/2011

 

Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται για προμήθεια 155μ καλωδίου με χαρακτηριστικά NYY 3Χ35+16τχ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποβάλουν τις οικονομικές προσφορές τους αναφέροντας τον χρόνο παράδοσης μέχρι την Τετάρτη 17/8/2011 και ώρα 9:00 πμ στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48 – Πάτρα) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο fax 2610325790.

Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2011 10:56

Μίσθωση Γερανού

Πάτρα 2/8/2011

Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται  για  την άμεση προμήθεια υπηρεσιών για την ανέλκυση υποβρυχίου συγκροτήματος 6’’ από γεώτρηση 8’’ και βάθος 165m.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών η 5/8/2011 και ώρα 13:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 2610366232) ή στο FAX (2610325790) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα 3/8/2011

Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται  για  την άμεση προμήθεια εκκινητή ηλεκτρικού κινητήρα αντλητικού συγκροτήματος με αυτομετασχηματιστή. Ο εκκινητής θα είναι τοποθετημένος σε πλάτη πίνακα για την εγκατάσταση του σε υφιστάμενο pillar. Το κύκλωμα ισχύος (ρελέ, θερμικό, αυτομετασχηματιστής) θα είναι κατάλληλα για εκκίνηση κινητήρα 75 HP με περίσσεια ισχύος 15% και το βοηθητικό κύκλωμα θα έχει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις  (επιτηρητή τάσης, επιτηρητή στάθμης, διακόπτη ροής, κ.λπ.) για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος.   

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών η 9/8/2011 και ώρα 12:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 2610366232) ή στο FAX (2610325790) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας ρητά τον χρόνο παράδοσης.
Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2011 10:47

Προμήθεια και φύτευση φυτών

Πάτρα 3/8/2011

Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται  για  την  προμήθεια και φύτευση, περί τα 80 φυτά λεβάντας και δεντρολίβανου μετά του αρδευτικού τους σταλλάκτη, εσωτερικά της περίφραξης αντλιοστασίου περιμέτρου 40 μέτρων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών η Δευτέρα 8/8/2011 και ώρα 12:30 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 2610366232) ή στο FAX (2610325790) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τρίτη, 02 Αυγούστου 2011 07:56

Προμήθεια καλωδίου

 Πάτρα 2/8/2011

Η  ΔΕΥΑΠ  ενδιαφέρεται  για  την  άμεση προμήθεια  3Χ170 μέτρα  καλωδίου  ΝΥΥ 1Χ120mm.  Παρακαλώ  όπως  αποστείλετε  την τεχνική και οικονομική  προσφορά  σας,  έως  5/8/2011 12:30 μμ,  στο Γραφείο Προμηθειών (τηλ. 2610366232) ή στο FAX (2610325790) ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αναφέροντας  ρητά  τον χρόνο παράδοσης.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.