isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 13:47

Ακύρωση Διαγωνισμού

Με απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ ακυρώνεται ο προγραμματισμένος για 16/12/2010 διαγωνισμός με θέμα "Προμήθεια-Εγκατάσταση Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο των Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης στην πόλη της Πάτρας". Για την νέα ημερομηνία και τους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού θα υπάρξει ανακοίνωση στα προβλεπόμενα μέσα δημοσίευσης.
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010 10:46

Επανάληψη Διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πάτρα 27/8/2010

Σας ανακοινώνουμε ότι ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε την 24/8/2010 του έργου «Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικού και Κεντρικού διαμερίσματος πόλεως Πατρών – 2010» ο οποίος ήταν άγονος θα διενεργηθεί εκ νέου την 8/9/2010 ημέρα Τετάρτη  στην Δ.Ε.Υ.Α.Π  - Ακτή Δυμαίων 48 (αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) και ώρα 10.00 π.μ.  Σημειώνεται ότι για τους ενδιαφερόμενους που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά , θα δίδονται τεύχη μέχρι και δυο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται) σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου.
Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010 10:52

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AΝΑΒΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακ. 1/10 Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι ο δημόσιος διαγωνισμός για την «μεταφορά και διάθεση αφυδατωμένης ιλύος από τις ΕΕΛ της Πάτρας» που έχει ορισθεί για την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2010 (11π.μ), λόγω της γενικής απεργίας τη μέρα αυτή, αναβάλεται για τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010 την ίδια ώρα.                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  του Δ.Σ                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πλήρωση τριάντα ένα (31) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της υπ’αριθμ.1/186Μ/2009 προκήρυξης (ΦΕΚ 402/ ΑΣΕΠ/ 7-9-2009)

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ-Διοικητικών ΠΕ-Διοικητικών (Τελική Κατάσταση) ΠΕ-Μηχανικών Η/Υ (Περιλαμβάνει και την Τελική Κατάσταση) ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών (Τελική Κατάσταση) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΤΕ-Μηχανολόγων ΤΕ-Μηχανολόγων(Τελική Κατάσταση)
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ-Ηλεκτρολόγων ΔΕ-Ηλεκτρολόγων (Τελική Κατάσταση) ΔΕ-Μηχανουργών (Περιλαμβάνει και την Τελική Κατάσταση)

ΔΕ-Παρασκευαστών

ΔΕ-Παρασκευαστών (Τελική Κατάσταση) ΔΕ-Χειριστών ΔΕ-Χειριστών (Τελική Κατάσταση) ΔΕ-Υδραυλικών ΔΕ-Υδραυλικών (Τελική Κατάσταση)

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΥΕ-Εργατών Με και Χωρίς Εμπειρία ΥΕ-Εργατών Με και Χωρίς Εμπειρία(Τελική Κατάσταση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 10/3/2010 θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πλήρωση τριάντα ένα (31) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της υπ' αριθμ. 1/186Μ/2009 προκήρυξης (ΦΕΚ 402/ΑΣΕΠ/7-9-2009). Η ημερομηνία ανάρτησης είναι η 10/3/2010.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Π συμμετείχε στην Διεθνή Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2009 στην Πάτρα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή & Επιπτώσεις στην Επάρκεια Νερού». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας CC-Waters. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π παρακολούθησε την ημερίδα και απεύθυνε  χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της ημερίδας.    Στέλεχος της επιχείρησης έκανε μια παρουσίαση για την Ύδρευση της Πάτρας αλλά και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Π

Ολόκληρη η παρουσίαση.

Η περίληψη της προκήρυξης 1/186Μ/2009 ΦΕΚ 402 - 7/9/2009 είναι διαθέσιμη. Οι ημερομηνίες υποβολής είναι από 2/11/2009 έως 21/11/2009 Ολόκληρη η Περίληψη της Προκήρυξης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μία (31) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ

 
 
 
 
 
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 7/9/2009 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 402/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ η υπ αριθ. 1/286Μ/2009 Προκήρυξη πλήρωσης 31 θέσεων προσωπικού Αορίστου  χρόνου στη ΔΕΥΑ Πάτρας. Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/94, αναστέλλονται οι δημοσιεύσεις προκηρύξεων και κάθε άλλη διαδικασία προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΠ

Παρασκευή, 08 Μαϊος 2009 11:25

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση  διακήρυξης διαγωνισμών

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναπροσαρμογής των τιμολογίων των Υδραυλικών έργων σύμφωνα με την υπ’αρ. Δ17γ/06/28/ΦΝ 437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 410Β’ / 6-3-2009) ανακαλούμε τις δημοπρασίες των παρακάτω έργων: 

1)         «Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίου και Ανατολικού Διαμερίσματος πόλεως Πατρών – 2009» προϋπολογισμού  οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (892.500,00) € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

2)         «Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικού και Κεντρικού Διαμερίσματος πόλεως Πατρών – 2009» προϋπολογισμού  οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (868.700,00) € με αναθεώρηση και ΦΠΑ,

που είχαν προγραμματιστεί για την 12/5/2009 και 19/5/2009 αντίστοιχα και οι οποίες θα επαναπροκηρυχθούν σύντομα.

 

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.