espa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2017 12:37

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΩΝ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                           

ΑΡΜ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΩΝ)

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 15Ε/2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

 

     Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών) για τα έργα αυτεπιστασίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.999,16 € πλέον ΦΠΑ 24%  13.199,80 συνολικού ποσού 68.198,96 €.

    Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή  Δυμαίων  48 1ος όροφος ) την Τρίτη  14 Νοεμβρίου  2017.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού 11:00 π.μ.

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ.

Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.deyap.gr 

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 - 1ος όροφος) τηλ.2610/366-231  Παπαζαφείρη  Θεοδώρα  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)

                                                           

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

     

                                                        ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ