espa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 10:01

Διευκρινίσεις Διαγωνισμού 18/18

Κατόπιν επιπλέον ερωτήσεων που τέθηκαν όσον αφορά τoν διαγωνισμο με Αρ.Διακ. 18/18 διευκρινίζονται τα εξής:

 

1. Με δεδομένο ότι, οι προς προμήθεια ρυθμιστές στροφών είναι κατηγορίας EMC C2, το μέγιστο επιθυμητό μήκος θωρακισμένου καλωδίου προς του κινητήρες είναι 100m.

 

2. Με δεδομένο ότι, οι ζητούμενοι ρυθμιστές είναι heavy duty με προστασία IP54, το derating ρεύματος εξόδου για θερμοκρασία έως 40οC είναι 0% και έως 1% ανά βαθμό για θερμοκρασία έως 50οC.

 

3. Με δεδομένο ότι οι οδηγούμενοι κινητήρες είναι διαφόρων τύπων, δεν αφόρα την συγκεκριμένη προμήθεια ο τύπος των κινητήρων.

 

4. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως ορίζεται στo αρθρ.10 §1,2,3 των τεχνικών προδιαγραφών και αρθρ.8 §2 της συγγραφής υποχρεώσεων, καλύπτεται με δήλωση του κατασκευαστή η οποία θα απευθύνεται στη ΔΕΥΑ Πατρών και θα αναφέρει το συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς επίσης και με ανάλογη/αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

 

5. Τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς επίσημη μετάφραση στην ελληνική.