isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 08:01

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 22/2019-«Προμηθεια Ρυθμιστών Στροφών».

Στα πλαίσια του διαγωνισμού του θέματος και σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Για την αποφυγή αλλοιώσεων τεχνικής ορολογίας της μετάφρασης, οι παραπομπές για την τεκμηρίωση των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών μπορούν να γίνονται σε τεχνικά εγχειρίδια του οίκου κατασκευής στην αγγλική γλώσσα.

2. Στην §3.4 των τεχνικών χαρακτηριστικών και του φύλλου συμμόρφωσης, εκ παραδρομής δεν αναφέρεται και η απαίτηση,

«Radio-frequency disturbance characteristics για ρυθμιστές μέχρι 75KW»,

η οποία είναι «EN61800-3:2004/A1:2012 1st environment/ category C1».

3. Οι απαιτήσεις των §2.9 (Mean Time Between Failure) και §8.1 (Αυτοδιάγνωση) δεν αποτελούν ποινή αποκλεισμού, πρέπει όμως να υφίστανται με την αντίστοιχη περιγραφή τους.

4. Στην §13 του υποδείγματος φύλλου συμμόρφωσης η παραπομπή σε Υπεύθυνη Δήλωση αφορά για το σύνολο των απαιτήσεων των §13.1-13.3.