isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

«Προμήθεια ψυγείου για Χημικό  Εργαστήριο »

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τις ανάγκες του Χημικού εργαστηρίου πόσιμου νερού είναι αναγκαία η προμήθεια νέου ψυγείου για την φύλαξη αντιδραστηρίων και δειγμάτων προς ανάλυση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται  να έχει είναι τα εξής

 • Άνω κατάψυξη
 • Ύψος 176-189
 • Πλάτος 70 εκ και άνω
 • Ενεργειακή κλάση Α+
 • Καθαρός συνολικός χώρος 401-500 λίτρα
 • Ελεύθερη τοποθέτηση

Πληροφορίες Τυροπάνη Κωνσταντίνα

                       Φωτοπουλος

  Τηλ. 2610 366228

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) έως   27/3 /2014    με την ένδειξη «Προμήθεια ψυγείου για Χημικό  Εργαστήριο»

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014 13:22

Προμήθεια Λιπαντικού. (Γράσο)

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια 320 κιλών λιπαντικού, (Γράσο), σε συσκευασίες 16 έως 25 kg/συσκευασία, με της εξής προδιαγραφές:

Lithium- or Calcium- based grease

Consistency 1 to DIN 51 818

(worked penetration 310-340)

Προτεινόμενα από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων προϊόντα:

Aral Aralub BAB RC 1

Renolit H 441

Alvania EP 1

Paragon EP 1

Energease LS-EP 1

ή αντίστοιχα των παραπάνω.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20/03/2014 στο Γραφείο Προμηθειών, σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133,  Α. Παπαδόπουλος

Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 17:05

Αποχέτευση Πάτρας

Ιστορικό αποχέτευσης πόλεως Πατρών

Η πόλη των Πατρών αντιμετώπιζε στο πρόσφατο παρελθόν (και συνεχίζει σε ένα βαθμό να αντιμετωπίζει) ιδιαίτερα οξυμένο πρόβλημα αποχέτευσης που κυρίως εντοπίζεται τόσο στην κακή λειτουργία του δικτύου της όσο και στην διάθεση των ανεπεξέργαστων λυμάτων στον ήδη σοβαρά επιβαρημένο Πατραϊκό Κόλπο.

Το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων της Πάτρας άρχισε να κατασκευάζεται το 1853 και αφορούσε ένα μικρό τμήμα του κέντρου της πόλης. Μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 1900 κατασκευάζονται και άλλα τμήματα του αποχετευτικού δικτύου που καλύπτουν ένα σημαντικό τμήμα της τότε πόλης καθώς και οι πρώτοι αγωγοί ομβρίων. Έκτοτε κατασκευάζονταν, επισκευάζονταν και επεκτείνονταν τα δίκτυα για την αντιμετώπιση των παρουσιαζόμενων κάθε φορά άμεσων αναγκών, χωρίς συνολικό σχεδιασμό.

Η αποχέτευση της πόλης γινόταν (και σε ένα βαθμό γίνεται μέχρι σήμερα) με ένα σύνολο αυτοτελών παντορροϊκών δικτύων που εκβάλλουν άμεσα στον Πατραϊκό Κόλπο. Τα λύματα στο σύνολο τους μέχρι πρόσφατα εξέβαλλαν ανεπεξέργαστα στον Πατραϊκό Κόλπο από τις εκβολές των αυτοτελών παντορροϊκών δικτύων που υπάρχουν σε πυκνή διάταξη κατά μήκος της ακτογραμμής.

Γενικά το υφιστάμενο δίκτυο δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της πόλης και παρουσίαζε σε έντονο βαθμό τα προβλήματα και τις ενοχλήσεις των παντορροϊκών συστημάτων.

Οι πλέον δε σοβαρές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης ήταν :

 • O υψηλός βαθμός ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής μπροστά στην πόλη και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής του Πατραϊκού κόλπου, που είναι ο τελικός αποδέκτης.
 • Σημαντικά γενικά αλλά και τοπικά προβλήματα πλημμυρών σε περιόδους βροχοπτώσεων λόγω υπερφόρτωσης των παντορροϊκών αγωγών.

Με την κατασκευή του μεγαλύτερου τμήματος των βασικών έργων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων που πραγματοποιήθηκε στην περίοδο 1990–2014 τα προβλήματα αυτά σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπισθεί ή έχει δρομολογηθεί η αντιμετώπιση τους. Η ολοκλήρωση των βασικών έργων προβλέπεται να βελτιώσει συνολικά την κατάσταση στον τομέα αυτό.

 

Το έργο που εκτελέσθηκε

Στον τομέα της αποχέτευσης της πόλης και της αντιρρύπανσης του Πατραϊκού Κόλπου απορροφήθηκαν εγκαίρως και στο ακέραιο οι πιστώσεις που διατέθηκαν στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και των Δημόσιων Επενδύσεων καθώς και ίδιοι πόροι.

Μέχρι τώρα κατασκευάστηκαν πέραν του βιολογικού καθαρισμού, ένα μεγάλο μέρος των κεντρικών και δευτερευόντων συλλεκτήρων και σημαντικό μέρος του δικτύου των ομβρίων. Κατασκευάστηκαν πέντε μεγάλα αντλιοστάσια λυμάτων.

Με την μελέτη αυτή άλλαξε ο τρόπος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των λυμάτων και από τα αυτοτελή παντορροϊκά δίκτυα, τα οποία διασχίζουν την πόλη κάθετα στην ακτογραμμή και εκβάλλουν στην θάλασσα σχεδόν ανά οικοδομικό τετράγωνο, περνάμε βαθμιαία σε ένα κατά το μεγαλύτερο μέρος του ολοκληρωμένο χωριστικό δίκτυο αποχέτευσης. Έτσι τα μεν λύματα οδηγούνται στον Βιολογικό Καθαρισμό και υφίστανται πλήρη επεξεργασία πριν διατεθούν στην θάλασσα με μεγάλου μήκους υποθαλάσσιο αγωγό, τα δε όμβρια απορρέουν στην θάλασσα. Η μελέτη προβλέπει δύο Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (Κ.Α.Α) οι οποίοι συγκεντρώνουν τα λύματα των περιοχών που βρίσκονται υψομετρικά πάνω από αυτούς. Ο συλλεκτήρας Κ.Α.Α. ΙΙ κατασκευάστηκε παλαιότερα από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει τεθεί σε λειτουργία μεταφέροντας λύματα των περιοχών ανάντη αυτού στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων αφού έγιναν από την Υπηρεσία μας οι απαραίτητες συνδέσεις των παντορροϊκών αγωγών που συναντούσε μέσω ειδικών φρεατίων εκτροπής. Ο συλλεκτήρας Κ.Α.Α. Ι καθώς και τα υπόλοιπα έργα έγιναν από την ΔΕΥΑΠ.

Παράλληλα με την κατασκευή των βασικών στοιχείων του δικτύου αποχέτευσης εκτελέστηκε με ιδίους πόρους αποκλειστικά και χωρίς την επιβάρυνση των δημοτών ένα τεράστιο έργο διαρκών επεκτάσεων του δικτύου καθώς και ανακατασκευών και επισκευών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δημοτών.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το δίκτυο αποχέτευσης του Καστελόκαμπου και συνεχίζουν να εκτελούνται με γρήγορους ρυθμούς τα έργα αποχέτευσης σε Ρίο και Άγιο Βασίλειο. Ολοκληρώνεται επίσης και θα δημοπρατηθεί άμεσα η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης των πρώην Δ.Δ. Βραχναίϊκων, Μονοδενδρίου, Ρογίτικων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμενίκων και Παραλίας, σε μία έκταση 475 εκταρίων.

Μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΠ έχει εκτελέσει σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σημαντικού μέρους της πόλης των Πατρών και κυρίως του κεντρικού τμήματος αυτής. Ωστόσο η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών διευθέτησης του χ. Διακονιάρη κατέστησε αδύνατη οποιαδήποτε δυνατότητα υλοποίησης των υφιστάμενων μελετών κατασκευής εννέα (9) εκ των δέκα (10) προβλεπόμενων μεγάλων συλλεκτήρων όμβριων. Το αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι ολόκληρη η νοτιοανατολική πλευρά της πόλης να εμφανίζει πλημμυρικά φαινόμενα ακόμα και σε συνήθεις βροχοπτώσεις με προφανείς κοινωνικές επιπτώσεις. Οι μεγάλοι πόροι που απαιτούνται για την κατασκευή σημαντικού αριθμού συλλεκτήρων μεγάλων διαστάσεων στην προαναφερθείσα περιοχή του χ. Διακονιάρη, τριών συλλεκτήρων όμβριων με αποδέκτη τον π. Γλαύκο αλλά και στην αρκτική πλευρά της πόλης καθιστά αδύνατη την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου με ιδίους πόρους.

Eιδικότερα κατά την τριετία 2011- 2013 δόθηκε προτεραιότητα:

 • Στην ένταξη και χρηματοδότηση έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν δυο προτάσεις των οποίων αναμένουμε την σχετική έγκριση:
  • "ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΠΟΖΩΝΗΣ Α2.1 ΚΑΙ Α4 ΠΑΤΡΑΣ" προϋπολογισμού 1.389.118,00 € για χρηματοδότηση ήδη εκτελεσθέντων έργων ομβρίων. Η υποζώνη α2.1 καλύπτει τμήμα των Μποζαϊτίκων και η υποζώνη α4 περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από το χ. Μείλιχο έως την οδό Θεσσαλονίκης και

  • "ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΖΩΝΩΝ Α2.2 ΚΑΙ Α2.3". Για την περιοχή αυτή η οποία καλύπτει το σύνολο των Μποζαϊτίκων όπου δεν έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης εκπονήθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα πλήρης μελέτη (για την κατασκευή δικτύων όμβριων και λυμάτων) και υπoβλήθηκαν δυο τεχνικά εναλλακτικά Τεχνικά Δελτία. Για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων προϋπολογισμού 3.400.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων προϋπολογισμού 7.400.000,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ).

 • Στην ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 24,000,000.00 χωρίς ΦΠΑ. Η πράξη αυτή περιλαμβάνει την τεχνική μελέτη και κατασκευή έργων επέκτασης της ΕΕΛ (Βιολογικού Καθαρισμού) κατά 30.000 ισοδύναμους κατοίκους. Επίσης, περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή έργων αποχέτευσης των υπολειπομένων τμημάτων των πρώην Δ.Δ. Βραχναίϊκων, Μονοδενδρίου, Ρογίτικων, Μιντιλογλίου, Οβρυάς, Δεμένικων και Παραλίας σε μία έκταση 475 εκταρίων. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Καστελόκαμπου με συνολικό μήκος εσωτερικού δικτύου 4.900 m αγωγών αποχέτευσης λυμάτων.
 • Στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης του Ρίου και του Αγ. Βασιλείου. Τα έργα εξελίσσονται κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η πράξη «Αποχέτευση Λυμάτων ΔΔ Ρίου και Αγ. Βασιλείου Δήμου Ρίου» είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 24.730.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
 • Στην ολοκλήρωση των εκτελούμενων βασικών έργων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων της πόλης μας και συγκεκριμένα στις περιοχές Μποζαϊτίκων, Ηρώων Πολυτεχνείου και Ιτεών.
 • Στην αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών των κατοίκων των συνοικιών της πόλης για επεκτάσεις προκειμένου να συνδεθούν νεόδμητες κατοικίες αφενός και αφετέρου να επεκταθεί το δίκτυο αποχέτευσης σε περιοχές όπως Καρυά, Παραλία, Προάστιο κλπ καθώς και την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με έξι εργολαβίες συνολικού ύψους συμβάσεων περίπου 2.809.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
 • Στην επιμελημένη και τακτική συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της πόλης μας με τέσσερις εργολαβίες συνολικού ύψους συμβάσεων περίπου 1.377.000,00 € χωρίς ΦΠΑ . Ολοκληρώθηκε ή βαίνει προς ολοκλήρωση ο καθαρισμός συνολικά περίπου 17.800 σχαρών και φρεατίων και ο καθαρισμός συνολικά περίπου 70 χιλιομέτρων αγωγών. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι καθαρισμοί, οι επισκευές και εν γένει οι εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Αποχέτευσης και οι οποίες ανέρχονται σε 800 και άνω επεμβάσεις ετησίως.
 • Στην συμμετοχή της Υπηρεσίας Αποχέτευσης στη μελέτη που εκπόνησαν οι Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων για την ανάπλαση των περιοχών Βλατερού, Γούβας, Δασυλλίου και Καβουκάκι σε ό,τι αφορά την αποχέτευση των παραπάνω περιοχών.
 • Στην προετοιμασία για την υποβολή προτάσεων και την χρηματοδότηση έργων για την επόμενη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020.

 

Η ανωτέρω συνολική δραστηριότητα της Υπηρεσίας αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες:

Συνολικά κατασκευάστηκαν:

ΕΤΟΣΑΓΩΓΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ (ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)
  (Μ) (Μ) (ΤΕΜ) (ΤΕΜ)
2011 2.798,50 1.476,55 0 207
2012 12.077,45 1.165,00 1 426
2013 76.079,45 1.132,45 2 2.456
ΣΥΝΟΛΟ: 90.955,40 3.774,00 3 3.089

 

Και έγινε καθαρισμός:

ΕΤΟΣΦΡΕΑΤΙΑΑΓΩΓΟΙΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
  (ΤΕΜ) (Μ) (ΤΕΜ)
2011 9.508 33.050,00 453
2012 2.503 25.136,05 637
2013 5.744 11.947,40 644
ΣΥΝΟΛΟ: 17.755 70.133,45 1.734

 

Εκδόθηκαν οι παρακάτω άδειες σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο:

ΕΤΟΣΑΡ. ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
2011 375
2012 184
2013 138
ΣΥΝΟΛΟ: 697

 

 

Σχεδιασμός επόμενης πενταετίας

Η Πάτρα, το τρίτο μεγάλο αστικό κέντρο της χώρας, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα υποδομών παρά τις σημαντικότατες προόδους που έχουν συντελεστεί. Για τον λόγο αυτό προετοιμάζεται πυρετωδώς για την ένταξη στην επομένη χρηματοδοτική περίοδο έργων, τα οποία είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την πόλη μας, λόγω της φύσης τους του μεγέθους τους και του πληθυσμού που θα εξυπηρετήσουν. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως τις παραλιακές περιοχές και τους οικισμούς που δεν διαθέτουν σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης, την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών, τις απαλλοτριώσεις και τις αναπλάσεις καθώς και την εκπόνηση Master Plan αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης.

 

doc Κανονισμός αποχέτευσης Πάτρας

 

 

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014 00:00

Εξόφληση Λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Ο λογαριασμός εξοφλείται:

   

  • Στα ταμεία της ΔΕΥΑ, Ακτή Δυμαίων 48.

    

  • Σε όλες τις τράπεζες.

    

  • Με InternetBanking χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (σύστημα ΔΙΑΣ).

    

  • Με πάγια εντολή χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό κωδικό ανάθεσης.

    

  • Στην ιστοσελόδα deyaponline.gr

    

 2. Η μη έγκαιρη εξόφληση του λογαριασμού έχει τον κίνδυνο διακοπής της παροχής καθώς και την χρέωση επανασυνδεσης.

   

 3. Εφιστούμε την προσοχή στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ότι σε περίπτωση οφειλής των ενοικιαστών τους, και μετά την αποχώρησή τους, η οφειλή παραμένει στο ακίνητο και βαραίνει τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ύδρευσης (ο οποίος συντάθηκε με τα προβλεπόμενα στο Ν.1069/80).
                                                                                            Πάτρα   5 / 3 / 2014

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                     Αριθ. Πρωτ.  Εσωτ. 163 Β1/ 225

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  (ΤΥΠΟΥ B)

 1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τα κάτωθι στοιχεία :

Τίτλος Έργου Πράξης (με α/α 12) :

Κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Πίεσης και Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Πάτρας.

Πηγή Χρηματοδότησης :

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.)

Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) :

2010ΣΕ07580030

Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) :

292729

Προϋπολογισμός Υποέργου:

4.243.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

   

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ σε €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ σε €

για τον καθορισμό των ΤΑΞΕΩΝ

( Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. και Απρόβλεπτα, σε €)

1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

461.999,47

2.982.410,94

461.999,47

2

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

444.281,80

444.281,80

2.964.693,27

3

ΚΟΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ με α/α 1 &

2.520.411,47

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο

3.426.692,74

3.426.692,74

3.426.692,74

 1. Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ  (στην διεύθυνση : Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα – Τ.Κ. 26333) μέχρι τις 10-04-2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, και ώρα 14:30, με την καταβολή τριάντα (30) €.

Πληροφορίες :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

α/α

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΦΑΞ – FAX

1

2610 -

366156

Καραθανάση Ειρήνη

2610 – 325 790

2

2610 -

366142

Προδρόμου Ελευθερία

 1. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  15-04-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :

στην ΤΑΞΗ

για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεξαρτήτως Έδρας

Με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Ν. Αχαϊας

3η ή 4η

3η ή 4η ή 5η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                  (υδραυλικά & κοινό αντικείμενο)

1η ή 2η  

1η ή 2η ή 3η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

                                          ή

 

στην ΤΑΞΗ

για έργα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Ανεξαρτήτως Έδρας

Με έδρα ή δεύτερο δηλούμενο Νομό τον Ν. Αχαϊας

1η ή 2η  

1η ή 2η ή 3η

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

3η ή 4η

3η ή 4η ή 5η

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (ηλεκτρομηχανολογικά & κοινό αντικείμενο)

 

 

Επίσης γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξειςτου Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγοριών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής απευθυνόμενης προς την ΔΕΥΑΠ,  ύψους 68.533,85 ΕΥΡΩμε χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία, δηλαδή ισχύ εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον μέχρι τις 14 / 11/ 2014.
 2. Προκαταβολή θα χορηγηθεί.
 3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Δ.Σ.  της ΔΕΥΑΠ.

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΑΡΑΣ 

Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014 15:56

Προμήθεια Φλαντζών PVC DN150

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια - κατασκευή Φλαντζών PVC 6” (DN 150).

4 τεμάχια διάτρητες Φεσωτ.170 mm, 8 οπές Φ22 και 4 τεμάχια τυφλές 8 οπές Φ22  και δύο επιπλέον οπές στο τυφλό με σπείρωμα 1/2” με απόσταση μεταξύ τους 71 mm.

Το πάχος όλων των φλαντζών θα είναι 25 mm.

 Το κόστος της προσφοράς να είναι ανά τεμάχιο και είδος.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20/03/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2014 15:53

Ζήτηση Εκτύπωσης Εντύπων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας γνωστοποιεί οτι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την εκτύπωση των παρακάτω :

    Ενημερωτικής επιστολής προς τους καταναλωτές σχετικά με τους δικαιούχους μειωμένου τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες.

Η επιστολή ενός φύλλου θα είναι αμφίπλευρη εκτύπωση (εμπρός – πίσω ) δίχρωμη, σε

χαρτί γραφής 90 gr, διαστάσεων Α4

Θα πρέπει να παραδοθεί διπλωμένη στα τρία (3) προκειμένου να αποσταλεί με φάκελο

αλληλογραφίας.

Ποσότητα : 150.000 φύλλα

Χρόνος παράδοσης : επτά μέρες

        Καρτών επισκεπτηρίου (μπιλιέτα) του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. με το λογότυπο της ΔΕΥΑΠ, το ονοματεπώνυμο καθώς και την ιδιότητα του

Ποσότητα : 500 τεμάχια με πλαστικοποίηση (διαστάσεων 6Χ9)

Χρόνος παράδοσης : επτά (7) ημέρες

3. Είκοσι τριπλότυπα μπλόκ εντολών παράδοσης καυσίμων διαστάσεων 15Χ16 σε χημικό

χαρτί.

4. Δέκα εβδομαδιαίων βιβλίων παρουσίας προσωπικού διαστάσεων 30Χ40 με σκληρό

εξώφυλλο και ραφή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών με τιμές ανά είδος η Τετάρτη

12 Μαρτίου στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 τηλ.2610-366232)

 

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών

Κώστας Λυκοκάπης

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 15:51

Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριών (3) τεμ.  ηλεκτροκινητήρων χυτοσιδηράς κατασκευής, τριφασικούς, βραχυκυκλωμένου δρομέως, προστασίας ΙΡ55, τάσεως 400 VYΔ, 50HZ, εδράσεως V1, (φλατζωτοί καθέτου τοποθέτησης και λειτουργίας), κλάσεως μονώσεως F, ισχύος 45 KW, 1500 rpm, με αντιστάσεις προθέρμανσης και θερμικά προστασίας.
Επίσης τα ρουλεμάν των κινητήρων να είναι σειράς τουλάχιστον  6300.
Διαστάσεις ως σχέδιο
ΣΧΕΔΙΟ_Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ έως 28/02/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:50

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ. 109Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:

    επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, Μηχανογράφησης, Διαχείρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων και λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:42

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ.110Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση


Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:


    επιτροπής  παραλαβής Μηχανογραφικού εξοπλισμού


της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..


 

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας


 

                                                                                                Νικολίτσα Γαλαριώτη

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.