isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα μία (31) συνολικώς θέσεων, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
 

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αναλυτικά το Φ.Ε.Κ

 
 
 
 
 
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 7/9/2009 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 402/ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΕΠ η υπ αριθ. 1/286Μ/2009 Προκήρυξη πλήρωσης 31 θέσεων προσωπικού Αορίστου  χρόνου στη ΔΕΥΑ Πάτρας. Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/94, αναστέλλονται οι δημοσιεύσεις προκηρύξεων και κάθε άλλη διαδικασία προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΠ

Παρασκευή, 08 Μαϊος 2009 11:25

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Δ.Ε.Υ.Α.ΠΑΤΡΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση  διακήρυξης διαγωνισμών

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναπροσαρμογής των τιμολογίων των Υδραυλικών έργων σύμφωνα με την υπ’αρ. Δ17γ/06/28/ΦΝ 437/24-2-2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. 410Β’ / 6-3-2009) ανακαλούμε τις δημοπρασίες των παρακάτω έργων: 

1)         «Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίου και Ανατολικού Διαμερίσματος πόλεως Πατρών – 2009» προϋπολογισμού  οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (892.500,00) € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

2)         «Εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Αρκτικού και Κεντρικού Διαμερίσματος πόλεως Πατρών – 2009» προϋπολογισμού  οκτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (868.700,00) € με αναθεώρηση και ΦΠΑ,

που είχαν προγραμματιστεί για την 12/5/2009 και 19/5/2009 αντίστοιχα και οι οποίες θα επαναπροκηρυχθούν σύντομα.

 

 

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009 10:41

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΠΑ

                                                                              Πάτρα 21/4/2009

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η ΔΕΥΑΠ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 

Η ΔΕΥΑ Πάτρας  έλαβε πιστοποίηση τύπου Α και Β  που αφορά στην εκτέλεση έργων και προμηθειών για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2012 (ΕΣΠΑ) . Η έγκριση της πιστοποίησης έγινε από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μετά από έλεγχο  που διενήργησε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Η ΔΕΥΑ Πάτρας είναι από τους πρώτους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έλαβε την σχετική πιστοποίηση και από σήμερα της δίνει το δικαίωμα υποβολής προτάσεων για την έγκριση, δέσμευση και υλοποίηση των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΔΕΥΑ Πάτρας θεωρεί σκόπιμο να ευχαριστήσει και δημοσίως τα στελέχη της Π.Δ.Ε. κ.κ. Φοινινή Κων/νο, Σταματελάτο Λυκούργο και Φαναριώτου Ιωάννα για την άψογη συνεργασία που είχε μαζί τους.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Χρήστος Μπακαλάρος σε σχετική δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Κατ’αρχήν θα ήθελα να δηλώσω την ικανοποίησή μου για αυτή την θετική εξέλιξη που δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΠ να διεκδικήσει την ένταξη για Χρηματοδότηση σημαντικών για την Πάτρα έργων από το ΕΣΠΑ, έργα για τα οποία η επιχείρηση έχει ήδη έτοιμες τις σχετικές μελέτες. Πιστεύουμε ότι η Πολιτεία θα ανταποκριθεί στα αιτήματά μας χρηματοδοτώντας έργα βασικής υποδομής τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη η πόλη μας. »   

 

 

                                                        

 

Με την ευκαιρία της 22ας Μαρτίου που είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Νερού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ κ. Χρ. Μπακαλάρος έκανε την πιο κάτω δήλωση:

Με την ελπίδα ότι η αφιέρωση μιας μέρας για το νερό σε παγκόσμια κλίμακα δεν αποτελεί άλλοθι των ενοχών για το νερό και με την επισήμανση ότι αρκεί μια μέρα χωρίς νερό για να χαθεί μία ζωή, χαιρετίζω την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.

Η επιχείρηση της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορώ να πω – χωρίς αυτό να σημαίνει εφησυχασμό ή λύση των προβλημάτων – ότι είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τις μεγάλες προκλήσεις που βάζει ο κύκλος νερού για την Πάτρα οι οποίες επιγραμματικά είναι:

·       Η προώθηση λύσης για το ισοζύγιο νερού (διαφορά παρεχόμενης και καταμετρούμενης ποσότητας).

·       Η μακρόπνοη αντιμετώπιση της λειψυδρίας με την προώθηση της χρήσης νερού από Πείρο – Παραπείρο.

·       Ο εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και αντιλήψεων για τη μεγιστοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη.

·       Ελαχιστοποίηση δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον ώστε να συμβάλλουμε θετικά, αποφασιστικά στην αειφόρα ανάπτυξη.

Η γεωμορφολογία της περιοχής και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της δυστυχώς ή ευτυχώς προϋπάρχουν των σχεδίων ¨Καποδίστριας¨. Οι όμοροι της Πάτρας δήμοι και οι ΔΕΥΑ τους θα αντιμετωπίσουν θέλοντας και μη το ενδεχόμενο και την ανάγκη ευρέων και βαθέων συνεργασιών στον συνολικό κύκλο του νερού. Στην κατεύθυνση αυτή οι ΔΕΥΑ Πάτρας, Ρίου, Παραλίας και Δήμος Μεσσάτιδας έχουμε προχωρήσει τη συνεργασία για την ενιαία επεξεργασία των λυμάτων. Τα σημερινά πρώτα βήματα πρέπει να οδηγήσουν στην πολύπλευρη συνεργασία και την ανάληψη από κοινού, ολοκληρωμένων δράσεων στο συνολικό κύκλο του νερού (ύδρευση- αποχέτευση- επεξεργασία – επαναχρησιμοποίηση).

Επειδή οι ¨παγκόσμιες ημέρες¨ πρέπει να αποτυπώνουν με ευθύνη την πρόοδο στάθηκα στα ζητήματα αυτά χωρίς να σας κουράσω με χιλιόμετρα νέων δικτύων, εκατομμύρια ευρώ και λοιπές υποσχέσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα συναισθανόμενος ακριβώς ότι τα σύνορα και οι φράχτες στέκονται δύσκολα στο νερό ενώ το καράβι της συνεργασίας και της λογικής μπορεί να πλέει στο πολύτιμο και λιγοστό νερό μας, με ασφάλεια για πολλά χρόνια στο μέλλον.

                                                                                                                                                           

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                               Πάτρα: 24.2.2009   

                                                                                                 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

 

Η Δημοτική επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Πάτρας από την σύστασή τους μέχρι σήμερα έχει επενδύσει σε έργα υποδομής πλέον των 115.000.000 €, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης των πολιτών με σκοπό την διασφάλιση υγιεινής ποιότητας ζωής, αλλά και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Κατά την περίοδο 2006 – 2008 οι πληρωμές για τα έργα που κατασκευάζονται κατέβαλε συνολικά το ποσόν 18.000.000 €.

 

Α.        Όσον αφορά τα έργα Αποχέτευσης κατά την περίοδο 2006 – 2008 δόθηκε προτεραιότητα:

Ø      Στην αντιμετώπιση των πιεστικών αναγκών των κατοίκων των συνοικιών της πόλης για επεκτάσεις προκειμένου να συνδεθούν νεόδμητες κατοικίες αφενός και αφετέρου να αποκτήσουν ολόκληρες περιοχές (Λυκοχωρός, Σούλι, Καρυά, Μποζαϊτικα, κ.λ.π) δίκτυο Αποχέτευσης.

Ø      Στην ολοκλήρωση βασικών έργων αποχέτευσης της πόλης μας. Ήδη εκτελούνται εργασίες στο Νότιο τμήμα της πόλης κοντά στην εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού (αποχετεύεται σήμερα στην θάλασσα) για την κατασκευή πλήρους δικτύου λυμάτων και ομβρίων και αντλιοστασίου λυμάτων και στην βόρεια πλευρά του κεντρικού τμήματος της πόλης επίσης για την κατασκευή πλήρους δικτύου λυμάτων και ομβρίων και αντλιοστασίου λυμάτων.

Ø      Στην προγραμματισμένη συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης και την κατασκευή νέων συνδέσεων. Για τον σκοπό αυτό εκτελέστηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατομμυρίων ευρώ με τρεις (3) εργολαβίες και ολοκληρώθηκε ή βαίνει προς ολοκλήρωση ο καθαρισμός συνολικά περίπου 14200 εσχαρών και φρεατίων, ο καθαρισμός συνολικά περίπου 22 χιλιομέτρων αγωγών και η κατασκευή 525 νέων συνδέσεων που εξυπηρετούν ισάριθμα ακίνητα. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι καθαρισμοί, επισκευές και εν μέρει οι εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Αποχέτευσης και που ανέρχονται σε 700 και άνω επεμβάσεις ετησίως.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δυο στόχων η ΔΕΥΑΠ με δεκαπέντε (15) συνολικά συμβάσεις σε εξέλιξη 21,8 εκατομμυρίων ευρώ έχει ολοκληρώση ή βαίνει προς ολοκλήρωση η κατασκευή δώδεκα (12) χιλιομέτρων δικτύου ομβρίων και 60χιλιομέτρων δικτύου λυμάτων.

 

  • Οι στόχοι της επόμενης πενταετίας εστιάζονται κυρίως μετά και από την ολοκλήρωση ικανού αριθμού δύσκολων μελετών μεγάλου οικονομικού ύψους για την νότια παραλιακή περιοχή και την βόρεια πλευρά της πόλης, (Συνολικά έχουν εκπονηθεί έξη μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 53.700.000,00 ευρώ)  ως εξής:

 

Ø      Στην κατασκευή των βασικών έργων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων της βόρειας παραλιακής περιοχής της πόλης από τον Μείλιχο μέχρι το όριό της με το Δήμο Ρίου.

Ø      Στην ολοκλήρωση του έργου του Βορείου τμήματος της κεντρικής περιοχής της πόλης.

Ø      Στην κατασκευή των βασικών έργων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων της νότιας παραλιακής περιοχής.

Ø      Στην εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή των συλλεκτήρων λυμάτων και ομβρίων της ευρύτερης περιοχής του χ. Διακονιάρη και του π. Γλαύκου όπου λόγω της καθυστέρησης διευθέτησης των έργων αυτών των δυο βασικών υδατορευμάτων δεν ήταν μέχρι σήμερα δυνατή η κατασκευή των έργων αυτών.

 

 

Β.        Όσον αφορά τα έργα Ύδρευσης κατά την περίοδο 2006 -2008 υλοποιήθηκαν τα εξής:

Ø      Κατασκευή νέου δικτύου 73km προϋπολογισμού 4,7 εκ. €.

Ø      Κατασκευή νέων τροφοδοτικών αγωγών 4 km προϋπολογισμού 1,0 εκατομμυρίων ευρώ.

Ø      Ανάθεση κατασκευής  έργων νέου δικτύου σε Αρόη – Ιτιές μήκους 21 km και προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων ευρώ

Ø      Ετοιμότητα δημοπράτησης έργων νέου δικτύου 95 km και προϋπολογισμού 8,0 εκατομμυρίων ευρώ

Ø      Τηλεδιοίκηση δικτύου ύδρευσης 70 τοπικών σταθμών προϋπολογισμού 0,4 εκατομμυρίων ευρώ

Ø      Ανόρυξη 7 νέων γεωτρήσεων συνολικής παροχής 500 m3/h.

Ø      Ανόρυξη 7 γεωτρήσεων παρατήρησης υπόγειου υδροφόρου.

Ø      Προμήθεια 20.000 νέων υδρομέτρων και σε διαδικασία ολοκλήρωσης άλλων 15.000 για την αντικατάσταση προβληματικών μετρητών.

Ø      Προμήθεια 100 παροχομέτρων για την παρακολούθηση των καταναλώσεων σε κεντρικά σημεία του δικτύου.

 

 

  • Στον προγραμματισμό μας είναι σε προταιρεότητα τα ακόλουθα:

 

Ø      Κατασκευή νέων δικτύων 50 χιλιομέτρων προϋπολογισμού 5,0 εκατομμυρίων   ευρώ.

Ø      Αντικατάσταση 30.000 πεπαλαιωμένων προβληματικών υδρομέτρων.

Ø      Ανόρυξη 10 γεωτρήσεων σε ορεινή ζώνη.

Ø      Κατασκευή δεξαμενής 10.000 m3.

Ø      Επιτάχυνση διαδικασιών για τη χρήση της νέας δεξαμενής Αλσυλλίου.

Ø      Υλοποίηση προσομοίωσης δικτύων σε GIS.

Ø      Προώθηση και λύση του θέματος «ισοζύγιο νερού». Άμεσο βήμα στην κατεύθυνση αυτή είναι η τοποθέτηση 120 παροχομέτρων σε κεντρικά σημεία του δικτύου για παρακολούθηση των καταναλώσεων και προσέγγιση της επίλυσης του προβλήματος.

 

 

·                          Σχετικά με το θέμα του Ισοζυγίου Νερού η μέχρι σήμερα    επιστημονική προσέγγιση του θέματος έχει καταδείξει τα εξής :

 

1.      Η διαφορά μεταξύ παρεχόμενης και καταμετρούμενης (στα υδρόμετρα) ποσότητας νερού είναι της τάξης του 50%.

2.      Η διαφορά μεταξύ παρεχόμενης και απαιτούμενης ποσότητας νερού (διαρροές) είναι μικρότερη από 20%.

3.      Το υπόλοιπο 30% πρέπει να αναζητηθεί σε άλλες αιτίες π.χ. στην παροχή του καταναλωτή (αρδεύσεις, παράνομες συνδέσεις ή αδυναμίες πραγματικής καταγραφής).

 

Το «ισοζύγιο νερού» είναι εξαιρετικά σοβαρό και κρίσιμο θέμα και οφείλουμε να το προσεγγίζουμε με επιστημονικά σωστό τρόπο και μεθοδολογία.

Για το σκοπό αυτό στην Επιχείρηση λειτουργεί ειδική επιτροπή που προχωρά με μεθοδικά βήματα προς αντιμετώπιση του προβλήματος με αξιοποίηση της επιστήμης και των αναζητήσεων σε διεθνές επίπεδο.

Οι απλουστεύσεις και οι αυθαιρεσίες – ειδικά με «επιστημονικό» μανδύα – για διαρροές (47%), νερού που φτάνει για δύο «Πάτρες» κλπ, αποτελούν  βάναυση μεταχείριση των εργαλείων και της μεθοδολογίας της υδραυλικής επιστήμης και σε κάθε περίπτωση αποπροσανατολίζουν.

 

 

Γ.         Σχετικά με τα οικονομικά της ΔΕΥΑΠ  οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η Επιχείρηση είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελούς χαρακτήρα και αντικείμενό της είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και όχι η επίτευξη κέρδους. 

            Η ΔΕΥΑΠ από την σύστασή της, με γνώμονα την δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση των συμπολιτών και έχοντας το πιο χαμηλό τιμολόγιο(από όλες της ΔΕΥΑΠ των μεγάλων πόλεων) είναι λογικό να παρουσιάζει σε όλες της οικονομικές της χρήσεις ζημιές.

            Ουδέποτε και από κανέναν δεν αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα των ισολογισμών της, οι οποίες εξ άλλου κάθε οικονομικό έτος ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές που διορίζονται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι ετήσιες εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών παραδίδονται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και κοινοποιούνται στην ΔΕΥΑΠ και ενημερώνεται από αυτούς το διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης.

            Εκτός των ανωτέρω ελέγχων η ΔΕΥΑΠ  έχει ελεγχθεί δυο φορές από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και από Αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής επιτροπής όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

            Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΠ δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και ότι υπάρχουν ζημιογόνες χρήσεις είναι αποτέλεσμα της συγκράτησης των τιμολογίων μας σε χαμηλά επίπεδα προς όφελος των συμπολιτών  μας. 

 

Δ. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο στόχος της Διοίκησης της Επιχείρησης είναι στο τέλος της τετραετίας οι πολίτες  της Πάτρας, να απολαμβάνουν στο σύνολό τους ποιοτικές Υπηρεσίες, ίδιες για όλους, με την δυνατόν μικρότερη επιβάρυνσή τους.

 

 

 

 

 

Διακοπή κυκλοφορίας από την Παρασκευή 26/9/2008 και για διάρκεια 45 ημερών, επί της ανατολικής πλευράς της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα μεταξύ Σοφοκλέους και Αμερικής .....   Περισσότερα

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ

 

Την 3η Σεπτεμβρίου 2008 δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Χρήστο Μπακαλάρο προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο κ. Μπακαλάρος μεταξύ άλλων έκανε τις πιο κάτω αναφορές.   

 

     Είναι κοινή διαπίστωση ότι το νερό, ένας πολύτιμος φυσικός πόρος, θεωρείται πλέον παγκόσμια ως « αγαθό εν ανεπαρκεία». Η κατάσταση - και στην χώρα μας - είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και κινδυνεύει να γίνει μη αναστρέψιμη αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προς την κατεύθυνση   της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Τα  προβλήματα που συνδέονται  με το νερό και τη χρήση του σε συνδυασμό και με τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα ολοένα και οξύνονται. Το καθολικό αίτημα για αειφόρο ανάπτυξη στην περίπτωση  του νερού εξειδικεύεται σε αίτημα για μια βιώσιμη πολιτική νερού.

Η ΔΕΥΑ Πατρών λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, προωθεί τις κατάλληλες λύσεις προς το συμφέρον των καταναλωτών.

Η ευθύνη μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αν ληφθεί υπόψη ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία και την προστασία αυτής.

Για το λόγο αυτό, και για την προστασία   του πολύτιμου φυσικού αγαθού, του νερού, η ΔΕΥΑΠ έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σημαντικά έργα τόσο στον τομέα ύδρευσης, όσο και στον τομέα της αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού. Στόχος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πατρών είναι η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών της  και του τεχνολογικού - επιστημονικού εκσυγχρονισμού της για την εξυπηρέτηση σε βάθος χρόνου των αναγκών της πόλης και των κατοίκων της.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΠ από τη σύστασή της έχει επενδύσει σε έργα υποδομής πλέον των 110 Εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης με απώτερο σκοπό την διασφάλιση υγιεινής ποιότητας ζωής, αλλά και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Το δίκτυο ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Πάτρας αποτελείται από 700 χλμ. περίπου, δυο διυλιστήρια, δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 32.000 m3 και 110,000 παροχές  νερού, άρα όπως καταλαβαίνετε λείπουν οι ταμιευτήρες υπό την έννοια της αποθήκευσης όπως στην Αθήνα κατά συνέπεια η κάλυψη των αναγκών  είναι οριακή σε καθημερινή βάση και εξαρτάται από τα υπόγεια αποθέματα (γεωτρήσεις), ολίγων επιφανειακών πηγών και των αποθεμάτων των επιφανειών νερών του ποταμού Γλαυκού. Για την διασφάλιση της  όσο το δυνατόν  μεγαλύτερης ποσότητας νερού, τόσο  για την επάρκεια της ζήτησης, όσο και  για την ποιοτική  διασφάλιση  του, κατά την διάρκεια των τελευταίων 20 μηνών όπου έχω την ευθύνη, λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ έγιναν σημαντικά έργα τα οποία επιγραμματικά αναφέρω :

1                         Ανόρυξη 7 νέων επιτυχών γεωτρήσεων με συνολική ποσότητα 500 ≈ m3/hr, πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα ανόρυξης νέων γεωτρήσεων συνεχίζετε καθότι είναι ο μοναδικός τρόπος εξεύρεσης νέων ποσοτήτων νερού προκείμενου να ανταποκριθούμε είτε στην συνεχή αυξανόμενη ζήτηση είτε για την αναπλήρωση γεωτρήσεων που μειώνετε σημαντικά η παροχή τους .

2                         Κατασκευή υδρομάστευσης και εκμετάλλευσης σημαντικής ποσότητας νερού  ήτοι 100 m3/hr,στην περιοχή του Γλαύκου .

3                         Την επισκευή των δεξαμενών Φρουρίου –Αλσυλλίου για την διασφάλιση μεγαλύτερου αποθηκευτικού χώρου.

4                         Τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης ητοι αντικατάσταση παλιού δικτύου σε περιοχές όπως η Άνω Πόλη –Ιτιές –Αρόη  και στη συνέχεια Ζαρουχλεικα  και Ψαροφάι.

5                         Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης  του δικτύου ύδρευσης .Έργο σημαντικό στην προσπάθεια που γίνετε για τη βελτίωση του ισοζυγίου ,ήτοι για την διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταναλισκόμενου και του καταγραφόμενου νερού .

6                         Μεγάλη προσπάθεια επίσης  έγινε για την άμεση αποκατάσταση των εισερχόμενων βλαβών όπου τα αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί παρά πολύ.

7                         Την προώθηση των διαδικασιών οικονομοτεχνικής μελέτης για την κατασκευή δυο νέων δεξαμενών χωρητικότητας 10.000 m3.

8                         Ανάθεση προμελέτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών για υπόγεια αποθήκευση –εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα με νερά βρόχινα κατά την χειμερινή περίοδο

9                         Την κατασκευή γεωτρήσεων παρατήρησης

       

 Παρά τις προσπάθειες που έγιναν και συνεχίζονται από την πλευρά της ΔΕΥΑΠ   με δεδομένο ότι:

 1) βρισκόμαστε σε μια από της μεγαλύτερες περιόδους ανομβρίας .

2)  Τα αποθέματα εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς .

3) Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού σε σχέση με της απαιτούμενες βρίσκονται σε οριακό σημείο .

4)Η ανομβρία μπορεί να συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα.

Εγώ προσωπικά κρούω τον κώδωνα κινδύνου .Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι καθήκον πια να προστατεύσουμε την επάρκεια σε νερό . Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε ημιαστικές περιοχές όπου παρουσιάζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα ,το οποίο σχετίζετε με τις αντίστοιχες χρήσεις .

Ας έχουμε όλοι εμείς μια πολιτισμένη καταναλωτική συμπεριφορά σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον.

1)     Μην καταβρέχουμε την άσφαλτο

2)     Μην πλένουμε αυτοκίνητα με το γνωστό τρόπο (συνεχόμενα ανοιχτή βρύση).

3)     Μην ποτίζουμε  ανεξέλεγκτα γκαζόν –δέντρα κ.λ.π.

4)     Μην ποτίζουμε αγροτικές εκτάσεις .

5)     Ας θυμηθούμε την περσινή πετυχημένη διαφημιστική καμπάνια και ας την εφαρμόσουμε .

Υπάρχει  ένα καθήκον για όλους μας. Όλοι πρέπει να προστατεύσουμε την επάρκεια σε νερό. Ας είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στη διαχείριση του. Επιβάλλεται η συμπεριφορά μας στη χρήση του νερού να έχει πολιτισμένα χαρακτηριστικά, σεβόμενοι το περιβάλλον και τις δυνατότητές του. Μην το σπαταλάμε άσκοπα. Έχουμε αυτό το χρέος απέναντι στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.       

                    

 

 

 

                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

                                             ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

                                          

                         ΧΡ.ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ


 

ΜΕΤΡΑ κατά την ΔΙΕΤΙΑ 2007-2008

Κάθε διετία απαιτείται η ένταξη νέων πηγών υδροδότησης παροχής περίπου 500m3/h.

o       Κατά το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 1.9.2008 εξασφαλίσθηκε αντίστοιχη παροχή νερού μετά από ανόρυξη 7 γεωτρήσεων, αξιοποίηση μιας βεβαρημένης γεώτρησης στην μέση ζώνη του Γλαύκου και υδρομάστευση μιας πηγής στον Γλαύκο.

o       Μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση των επιφανειακών νερών του Γλαύκου.

o       Επιτάχυνση της διαδικασίας εκπόνησης μελετών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

o       Προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 10000 m3 .

o       Επισκευή δεξαμενών Φρουρίου και Αλσυλλίου.

 

 

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2008

 

1.      ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ: Στην Πάτρα δεν υπάρχει η έννοια του ταμιευτήρα και της αποθήκευσης – όπως στην Αθήνα και κατά συνέπεια η κάλυψη των αναγκών είναι οριακή σε καθημερινή βάση.

2.      ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Αυτή την οριακή κάλυψη βιώνουμε ΤΩΡΑ με πολύ έντονα χαρακτηριστικά.

3.      ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στις ημιαστικές περιοχές και όχι στο κέντρο και αυτό σχετίζεται με τις αντίστοιχες χρήσεις νερού.

4.      ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία είναι να έχει η καταναλωτική μας συμπεριφορά στοιχεία πολιτισμού και σεβασμού στη φύση, το περιβάλλον και τις δυνατότητές του. («πότισμα» ασφάλτου!!!! – πλύσιμο αυτοκινήτων – ανεξέλεγκτο και υπερβολικό πότισμα γκαζόν κλπ).

5.      ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Πρωτοφανής ανομβρία!! – Καμία αισιόδοξη πρόβλεψη – Πιθανότητα λειψυδρίας και διακοπών (κατ’ αρχήν την νύχτα).

 

Δοκιμαστική λειτουργία της καινούργιας ιστοσελίδας της ΔΕΥΑΠ.
Επαναλειτουργεί από την Τρίτη 17/6/2008 η ΔΕΥΑΠ, καθώς ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 120 τ.μ. προκάτ αιθουσών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε προκάτ εγκαταστάσεις που ήδη έχουν τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο πρόκειται να λειτουργήσει και πάλι από την Τρίτη 17/6/2008 η ΔΕΥΑΠ, το κεντρικό κτίριο της οποίας έχει κριθεί ακατάλληλο στον πρωτοβάθμιο έλεγχο των μηχανικών, χωρίς ακόμη να είναι γνωστή η περαιτέρω τύχη του. Έτσι, πλέον οι δημότες θα μπορούν και πάλι να συναλλάσσονται με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, καθώς από την Δευτέρα 9/6/2008, λόγω των προβλημάτων στο κτίριο, οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν.
Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.