isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:50

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ. 109Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:

    επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, Μηχανογράφησης, Διαχείρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων και λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 15:42

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ.110Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση


Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:


    επιτροπής  παραλαβής Μηχανογραφικού εξοπλισμού


της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..


 

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας


 

                                                                                                Νικολίτσα Γαλαριώτη

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 00:00

Καθαρές Θάλασσες

city-water-supplyΗ θάλασσα ήταν πάντα ένα μεγάλο μέρος της ζωής της Πάτρας. Ένας ανοιχτός ορίζοντας με υπέροχο ηλιοβασίλεμα και θέα στη δύση. Ο Πατραϊκός Κόλπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία, την οικονομία και την κοινωνική ζωή της Πάτρας.

Για εκατοντάδες χρόνια υπήρξε πηγή ζωής για την πόλη από πολλές απόψεις. Η λειτουργία του ως αποδέκτη των λυμάτων των κατοίκων της πόλης είναι σίγουρα η λιγότερο ρομαντική αλλά εξαιρετικής σημασίας. Η διασπορά και καταστροφή των λυμάτων μέσα από φυσικές διαδικασίες χάρισε στην πόλη για εκατοντάδες χρόνια μια αξιόπιστη λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα που ελάχιστοι στο παρελθόν εκτίμησαν και αξιολόγησαν. Ωστόσο η σύγχρονη συγκέντρωση του πληθυσμού και η επακόλουθη αύξηση των λυμάτων δοκιμάζουν την αντοχή του οικοσυστήματος στον Πατραϊκό Κόλπο και απαιτούν λήψη μέτρων για την προστασία του.

Η πρώτη ολοκληρωμένη και εκτενής μελέτη για τη ρύπανση του Πατραϊκού διενεργήθηκε το 1982 από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Η μελέτη εκείνη έδειξε ότι ο Πατραϊκός κόλπος διατηρεί ικανοποιητική ικανότητα αυτοκαθαρισμού και δεν παρατηρήθηκαν έντονα σημάδια οργανικής ρύπανσης και ευτροφισμού.

Παρ' όλα αυτά και σε συνδυασμό με την Οδηγία 91/271/EOK για τη διάθεση των αστικών λυμάτων κατέστη για τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας, από την ίδρυση της το 1989, κύριος στόχος η επεξεργασία των αστικών λυμάτων της πόλης και η κατασκευή βιολογικού καθαρισμού για την απορρύπανση του Πατραϊκού. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας το 1992 ανετέθη σε ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών υπό το συντονισμό του καθ. Δρ Γ. Φερεντίνου, η εκπόνηση λεπτομερούς θαλάσσιας έρευνας στην περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, προκειμένου ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης να σχεδιαστεί με πραγματικά και ακριβή στοιχεία.

Η μελέτη αυτή που ολοκληρώθηκε το 1993 επιβεβαίωσε τα στοιχεία της μελέτης του 1982 και έδωσε ακριβείς πληροφορίες για τις θαλάσσιες συνθήκες στη θέση εκβολής. Σε συνέχεια αυτής πραγματοποιήθηκε γεωτεχνική έρευνα στην περιοχή όδευσης του υποθαλάσσιου αγωγού προκειμένου η εγκατάσταση του να γίνει με ασφάλεια και τεχνική επάρκεια.

Μέρος της έρευνας αυτής ήταν μια σειρά μετρήσεων βαρέων μετάλλων στα ιζήματα της περιοχής. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών είναι ενθαρρυντικά διότι έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στα ιζήματα είναι κατά κανόνα μικρές.

Όπως φαίνεται και σε σχετική pdf ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ η αναμενόμενη επιβάρυνση στη θαλάσσια περιοχή διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένη. Με τις συνήθως επικρατούσες συνθήκες ανέμων και ρευμάτων, η μέση αρχική αραίωση των ρύπων θα είναι 90 φορές ενώ η συγκέντρωση των ρύπων στην πλησιέστερη ακτή θα είναι πρακτικά μη μετρήσιμες. Εν τούτοις η ΔΕΥΑ Πάτρας ανέθεσε στο εργαστήριο θαλάσσιας γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών πρόγραμμα παρακολούθησης το οποίο κατέγραψε την κατάσταση της περιοχής πριν και μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Η σχετική μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2003 και τα αποτέλεσματά της παραδόθηκαν το 2005. Η σχετική έρευνα προγραμματίζεται να επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον.

 

Στοιχεία Απόδοσης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας


ΈτοςΜήνας
2023  
Είσοδος εγκατάστασηςΜέση τιμή% της δυναμικότητας
ΠΑΡΟΧΗ m3/d 36.142 84
SS mgr/lit 139  
COD mgr/lit 369  
BOD5 mgr/lit 201  
NH4+[N] mgr/lit 33,49  
TN mgr/lit 46,64  
SS Kg/d

5.036

35

COD Kg/d 13.322  
BOD5 Kg/d 7.607 35
NH4+[N] Kg/d 1.210  
ΤΝ Kg/d 1.751 75

 

Έξοδος εγκατάστασηςΜέση τιμήΟΡΙΟ
SS mgr/lit 11 35
COD mgr/lit 21 125
BOD5 mgr/lit 3 25
NH4+ [N] mgr/lit 0,16  2
TN mgr/lit 3,19 15

 

Απόδοση εγκατάστασηςΜέση τιμή 
SS % 92,0  
COD % 94,0  
BOD5 % 98,0  
NH4+ [N] % 100,0  
TN % 93,0  
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:39

Βιοαέριο

H ιλύς υπόκειται σε διαδικασία βιολογικής χώνευσης που έχει ως παράγωγο το βιοαέριο, που στην συνέχεια χρησιμοποιείται για τις ανάγκες θέρμανσης των χωνευτών. Το επιπλέον βιοαέριο θα χρημοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών απαιτήσεων του έργου.

Πιλοτική εφαρμογή αξιοποίησης βιοαέριου με χρήση τεχνολογίας αιχμής για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

Ο στόχος του έργου είναι η παρenergy1energy2αγωγή ενέργειας και θερμότητας (συμπαραγωγή) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιοαέριο παραγόμενο στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων της Πάτρας) με πρωτοποριακές τεχνολογίες (κυψελίδες καυσίμου - fuel cells), με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Το σύστημα έχει ονομαστική ηλεκτρική ισχύ 20 kWe και θερμική ισχύ 30kW.

Είναι η πρώτη εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου και ενέργειας στην Ελλάδα και θέτει τη βάση για την μερική απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο μέλλον.

Η επιτυχής λειτουργία της πιλοτικής αυτής μονάδας θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική επέκταση, ώστε να χρησιμοποιείται όλο το βιοαέριο που παράγεται στη μονάδα, η οποία δύναται να παράγει άνω των 150 kW ηλεκτρικής ισχύος και 200 kW θερμικής ισχύος.

 
energy3energy4Το έργο, προϋπολογισμού 450.000 €, χρηματοδοτήθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας κατά 50% και το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά 50%, με διοίκηση του χρηματοδοτικού πακέτου από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

pdf Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:37

Επεξεργασία λυμάτων

ep limΈνα έργο πνοής για την πόλη των Πατρών, ο βιολογικός καθαρισμός, βρίσκεται πλέον σε φάση λειτουργίας. Η μονάδα βρίσκεται σε οικόπεδο 80 στρεμμάτων στα όρια του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Παραλίας και είναι από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα. Έχει κατασκευαστεί με την τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και τέθηκε σε λειτουργία το 2001. Εκτός από το Δήμο Πατρέων εξυπηρετεί μεγάλο μέρος των Δήμων Παραλίας και Μεσσάτιδας.

pdf Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λύματων Δήμου Πατρέων

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:30

Ποιοτικός έλεγχος

poioyikos elegxosΟ ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται στο χημικό εργαστήριο της Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας που ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις Ρηγανόκαμπου. Το εργαστήριο έχει δυνατότητα να εκτελέσει χημικές και μικροβιολιογικές αναλύσεις.
Οι μετρήσεις φυσικο-χημικών παραμέτρων που εκτελούνται είναι:

  • pH
  • Αγωγιμότητα
  • Ιόντα (Cl -, SO4--, NO3-, NO2-, NH4+, Ca++, Mg++) με φασματοφωτόμετρο.
  • Μέταλλα (Fe, Mn, Al) με φασματοφωτόμετρο.
  • Μέταλλα (Cd, Pb, Zn, Cu, Cr) με πολαρογραφία, βολταμετρία.
  • Φυτοφάρμακα με αέριο χρωματογράφο (υπό ανάπτυξη).


Για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων το εργαστήριο συνεργάζεται με το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών και το εργαστήριο υδρογεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών στα οποία εκτελούνται αναλύσεις ιόντων με τη μέθοδο της ιοντικής χρωματογραφίας και μετάλλων – ιχνοστοιχείων με ICP-MS.

Τιμές χημικών παραμέτρων της περιοχής της Πάτρας:

Περιοχή 1 - Βόρεια: Ακτογραμμή, Οδ. Κανελλοπούλου, Εθνική Οδός Πατρών–Αθηνών, Οδ. Αρέθα, Οδ. Κομαιθούς
Περιοχή 2 - Βόρεια: Ακτογραμμή, Οδ. Αγίας Σοφίας, Οδ. Πανεπιστημίου, Οδ. Αρέθα, Εθνική Οδός, Οδ. Κανελλοπούλου
Περιοχή 3 - Βορειοανατολική: Άνω και Κάτω Συχαινά, Βούντενη, Μπάλα
Περιοχή 4 - Αρόης
Περιοχή 5 - Βόρεια κεντρικά: Ανθούπολη, Ζαβλάνι, βόρεια της Οδ. Γούναρη από Ταμπάχανα έως 25ης Μαρτίου
Περιοχή 6 - Κέντρο: Κέντρο πόλης από Οδ. Αγίας Σοφίας μέχρι Οδ. Σμύρνης
Περιοχή 7 - Νότια: Οδ. Σμύρνης, ακτογραμμή, όρια Δήμου Παραλίας, Οδ. Πατρών-Κλάους
Περιοχή 8 – Νοτιοανατολικά: Οδ. Πατρών-Κλάους, Οδ. Ηρακλέους, παρα-Γλαύκια οδός, Οδ. Ι. Διακιδη
Περιοχή 9 - Περιβόλα
Περιοχή 10 - Ν. Σούλι
Περιοχή 11 - Ελεκίστρα
Περιοχή 12 - Καρυά
Περιοχή 13 - Ρωμανού

 

Οι μικροβιολογικές αναλύσεις προσδιορίζουν τους δείκτες:

  • Ολικά κολοβακτηριοειδή
  • Κολοβακτηρίδια κοπράνων
  • Εντερόκοκκο

Οι μέθοδοι για τις μικροβιολογικές αναλύσεις έχουν υποδειχθεί από το εργαστήριο περιβαλλοντικής μικροβιολογίας της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Παπαπετροπουλου. Το εργαστήρι συμμετέχει στο έγκυρο πρόγραμμα διεργαστηριακών ελέγχων EQUASE. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις γίνονται σε δείγματα που λαμβάνονται περιοδικά από όλα τα Δημοτικά Σχολεία, στο βαθμό που παρουσιάζουν αντιπροσωπευτική διασπορά στην έκταση της πόλης και στεγάζουν ένα μεγάλο και ευαίσθητο τμήμα του πληθυσμού, τα παιδιά. Σε κάθε δειγματοληψία ελέγχεται και η συγκέντρωση του υπολειμματικού διοξειδίου του χλωρίου ή χλωρίου κατά περίπτωση. Κατ έτος πραγματοποιούνται πάνω από 1000 μικροβιολογικοί έλεγχοι.

Στο εργαστήριο τηρείται αρχείο τόσο για τις χημικές όσο και τις μικροβιολογικές αναλύσεις. Σε συνεργασία με το εργαστήριο αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δρ Πέτρου Κουτσούκου έχει αναπτυχθεί πρόσφατα σύστημα διασφάλισης ποιότητας των αναλυτικών διαδικασιών.
Μικροβιολογικοί έλεγχοι - δοκιμαστική παρακολούθηση σε αντιπροσωπευτικά σημεία του Δήμου Πατρέων:

 

 

Σημείο ΔειγματοληψίαςΠεριοχήΣημείο ΔειγματοληψίαςΠεριοχή
1,4 Δ.Σ. Ρούφου 44 Δ.Σ. Περιβόλα
5 Δ.Σ. Γ.Ολυμπίου 45 Δ.Σ. Μπεγουλάκι
7 Δ.Σ. Βλατερό 46 Δ.Σ. Δαμασκηνού
8,9 Δ.Σ. Ταμπάχανα 22 Δ.Σ. Λεύκας
20 Δ.Σ. Αρόη 25,39 Δ.Σ. Μαραγκοπούλου
2, 57 Δ.Σ. Μαιζώνος 32,33 Δ.Σ. Ακρωτηρίου
3 Δ.Σ. Παπαδιαμαντοπούλου 61 Δ.Σ. Εργ.Κατ.Ταραμπούρα
6,19,37,38 Δ.Σ. Σμύρνης 65 Δ.Σ. Σ.Μακρυγιάννη
10 Δ.Σ. Κορίνθου 68 Δ.Σ. Ανθείας
11 Δ.Σ. Ρηγα Φερραίου 29 Δ.Σ. Αμαζόνων - Τέρψη
13,28 Δ.Σ. Αγ.Τριάδος 54 Δ.Σ. Κομνηνών – Ζαρουχλ.
14 Δ.Σ. Ακτή Δυμαίων 52 Δ.Σ. Κρύα Ιτεών
15,17 Δ.Σ. Καλαβρύτων 53 Δ.Σ. Μυκηνών
18 Δ.Σ. Μαρκιανού 55 Δ.Σ. Αγ.Νεκτάριος
24 Δ.Σ. Ανθείας 60 Δ.Σ. Αυλίδος
36,51 Δ.Σ. Ιτιές 30 Δ.Σ. Αν.Συχαινά
47 Δ.Σ. Ζαρουχλέικα 34 Δ.Σ. Ανθούπολη
16 Δ.Σ. Αγυιά 40 Δ.Σ. Θεοφράστου
26,31 Δ.Σ. Αγ.Σοφίας 43 Δ.Σ. Κ.Συχαινά
35 Δ.Σ. Ανθεμίου 50 Δ.Σ. Πανεπιστημίου
48 Δ.Σ. Αχέροντος 62 Δ.Σ. Δ.Ακρίτα
56,58 Δ.Σ. Ζακύνθου Δ.Σ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ
64 Δ.Σ. Τερψ+Ορφανίδου Δ.Σ. ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑ
21 Δ.Σ. Παρασκευοπούλου ΟΙΚΙΑ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΡΥΑ
41 Δ.Σ. Εγλυκάδα ΟΙΚΙΑ ΠΟΥΡΝΑΡ. ΠΟΥΡΝΑΡΟΚΑΣΤΡΟ
42 Δ.Σ. Λάγγουρα Δ.Σ. Ν ΣΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ
Δ.Σ. , ΖΑΛΟΓΟΥ 21, ΔΕΜΕΝΙΚΑ 26332 ΔΕΜΕΝΙΚΑ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ή Εκκλησία ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Συνεργείο ΜΗΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ.Σ. ΚΡΗΝΗΣ ΚΡΗΝΗ
Δ.Σ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ ΣΑΡΑΒΑΛΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙ
Δ.Σ. ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΙΑ Γυμνάσιο ΟΒΡΥΑΣ ΟΒΡΙΑ
Σπίτι περιοχή Φιλοθέης ΘΕΑ Πρώην Κοιν. Κατ. ΘΕΑΣ ΘΕΑ
ΛΥΓΙΕΣ Οικία ΘΕΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πατρών Κλάους ΠΕΤΡΩΤΟ
Συνεργείο ΠΙΤΣΗ ΠΕΤΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΙΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ
Δ.Σ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΩΝ ΤΣΟΥΚΑΛΑΙΙΚΑ Δ.Σ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑ
ΟΙΚΙΑ ΘΕΡΙΑΝΟ Δ.Σ. 1 ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ακάδαντα 1 ΠΑΡΑΛΙΑ
Δ.Σ. 2 ΠΑΡΑΛΙΑΣ25ης Μαρτίου 71α ΠΑΡΑΛΙΑ Δ.Σ. 3 ΠΑΡΑΛΙΑΣ Εργατικές Κατοικίες ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΤΑΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΛΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΓΥΡΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΟΔΙΝΗ
ΒΡΥΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΡΕΜΕΤΖΟ ΡΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ Κ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ
ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ    
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 00:00

Ποιότητα Νερού

poiotita nerouΟι προδιαγραφές ποιότητας του πόσιμου νερού καθορίζονται από την Οδηγία 98/83/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Y2/2600/01.

Αναλυτική παρουσίαση τόσο της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και της υγειονομικής σημασίας των διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του πόσιμου νερού, φαίνεται στο βιβλίο του Μάρκου Σκληβανιώτη, Δρ. Χημικού Μηχανικού, που έχει εκδοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας. 
book deyap

pdf Πρόλογος
pdf Νομοθεσία
pdf Οδηγία 98/83/ΕΚ
pdf Κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001
pdf Ο Νόμος των ΗΠΑ για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό
pdf Παράμετροι γενικών χαρακτηριστικών και ανόργανων στοιχείων - ενώσεων
pdf Παράμετροι οργανικών ενώσεων
pdf Σύσταση της επιτροπής 20.12.2001 περί της προστασίας του πληθυσμού από την έκθεση σε ραδόνιο στις παροχές πόσιμου νερού
pdf Παράμετροι Ραδιενέργειας
pdf Μικροβιολογικές παράμετροι - βιολογικά χαρακτηριστικά
pdf Απολύμανση πόσιμου νερού

Ο ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται στο άρτια εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΠ μετά από σειρά καθημερινών δειγματοληψιών.

 

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:14

Επεξεργασία Νερού

Οι σύγχρονες προδιαγραφές για την ποιότητα του πόσιμου νερού απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας ανάλογα με την προέλευση του και την κατάσταση της πηγής υδροληψίας. Στις περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις με υγιές υπόστρωμα (ασβεστόλιθος), η ελάχιστη επεξεργασία είναι η προληπτική απολύμανση. Ωστόσο σε περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από επιφανειακούς όγκους ή γεωτρήσεις σε υδροφόρο αποθέσεων απαιτούνται πιο σύνθετες εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπως κροκίδωση, καθίζηση και διύλιση.

Η ΔΕΥΑΠ διαθέτει δύο κύριες μονάδες επεξεργασίας νερού:

Εγκατάσταση Ρηγανόκαμπου. Επεξεργάζεται το επιφανειακό νερό του Γλαύκου που λαμβάνεται μετά τον ΥΗΣ της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση, μέγιστης δυναμικότητας 2.600 m3/h, πραγματοποιεί απομάκρυνση των αιωρούμενων κολλοειδών στερεών (θολότητα), του χρώματος που οφείλεται στα στερεά αυτά και των μικροοργανισμών του νερού που φθάνει εκεί από την διώρυγα φυγής ΥΗΣ του ποταμού Γλαύκου. Η διαδικασία περιλαμβάνει μονάδα κροκίδωσης και καθίζησης με χρήση θειικού αργιλίου και πολυηλεκτρολύτη, μονάδα διύλισης με κλίνες άμμου και μονάδα απολύμανσης με διοξείδιο του χλωρίου. Η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί (1994) και λειτουργεί σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Το όλο έργο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, παρακολουθείται και λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το παραγόμενο πόσιμο νερό είναι άριστης ποιότητας και καλύπτει τόσο τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας.

Εγκατάσταση περιοχής «Μακρυγιάννη». Επεξεργάζεται το νερό των γεωτρήσεων της μέσης ζώνης του Γλαύκου για την κατακράτηση φυσικών ρύπων που παρατηρούνται σε διάφορες συγκεντρώσεις. Η επεξεργασία περιλαμβάνει διύλιση σε κλίνες άμμου υποβοηθούμενη από επίπλευση διαλελυμένου αέρα και απολύμανση με διοξείδιο του χλωρίου. Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα 1.000 m3/h και ευρίσκεται σε λειτουργία από το 1993. Λειτουργεί κυρίως τους θερινούς μήνες όταν οι εγκαταστάσεις Ριγανόκαμπου λειτουργούν με μειωμένη παροχή αφού το διαθέσιμο επιφανειακό νερό διατίθεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό για άρδευση.

Επιπλέον των ανωτέρω εγκαταστάσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις απολύμανσης με τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου στα περιφερειακά δίκτυα κυρίως των ορεινών περιοχών όπου το νερό που παράγεται στις κατά τόπους ορεινές γεωτρήσεις διανέμεται κατευθείαν στις τοπικές κοινότητες.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 10:11

Ποιότητα ζωής

Η χρήση του νερού στις ημέρες μας έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ποιότητα ζωής χωρίς πολλές φορές να το συνειδητοποιούμε στη ροή της καθημερινότητας. Η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης χρήσης νερού άριστης ποιότητας θεωρείται ένα αγαθό απόλυτα απαραίτητο για την καθημερινή διαβίωση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή έχει γίνει πραγματικότητα μόλις τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ πριν 60 χρόνια η απόκτηση και αποθήκευση του νερού ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα ημερήσια απασχόληση και η χρήση του δυσχερής και περιορισμένη.

Βασικές ηλεκτρικές συσκευές της καθημερινής μας ευκολίας όπως το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων έχουν σαν βασική και απαραίτητη προϋπόθεση την διαθεσιμότητα τρεχούμενου καθαρού νερού. Το καθημερινό λουτρό έχει γίνει μια καθημερινή, υγιεινή και αναζωογονητική συνήθεια των περισσοτέρων κατοίκων της πόλης μας.

21029Το νερό είναι αναμφίβολα ένα φυσικό αγαθό. Όμως το πόσιμο νερό στο κάθε σπίτι είναι ένα αγαθό της οργανωμένης κοινωνίας και της τεχνολογικής της ανάπτυξης και ικανότητας. Το νερό πρέπει να συλλεχθεί, να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και έλεγχο για να γίνει κατάλληλο και ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση, να αποθηκευτεί και τέλος να διανεμηθεί στους καταναλωτές. Όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι και στη χώρα μας, ο ποιοτικός έλεγχος είναι πλέον επιταγή, γίνεται κάτω από καθορισμένο πλαίσιο και έχει συμβάλει στην εξαφάνιση των υδατογενών λοιμώξεων και την ευρεία αποδοχή των καταναλωτών.

Επιπλέον η διάθεση των ακάθαρτων νερών που παράγει η καθημερινή δραστηριότητα, οικιακή και επαγγελματική, είναι μια ανάγκη επιτακτική και σημαντική για την ευχάριστη και υγιεινή καθημερινή διαβίωση.

Στο παρελθόν η πλημμελής απομάκρυνση των λυμάτων από τις αστικές περιοχές ήταν αιτία χαμηλού επιπέδου υγιεινής και πολλές φορές αιτία επιδημιών, όχι σπάνια με θανατηφόρα αποτελέσματα. Η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων έλυσε το πρόβλημα για τις αστικές περιοχές και το μετέφερε στους υδάτινους αποδέκτες όπως θάλασσες, ποτάμια, λίμνες. Για κάποια περίοδο, "περίοδο χάριτος", τα οικοσυστήματα που παραλάμβαναν τα λύματα μπορούσαν να αυτοκαθαρίζονται σε κάποιο επαρκή βαθμό και να συντηρούνται χωρίς έντονα σημάδια υποβάθμισης.

Αυτή η περίοδος όμως έχει παρέλθει και η ανάγκη προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων είναι πλέον επιτακτική. Τα ζωντανά και υγιή οικοσυστήματα δεν επηρεάζουν βέβαια την ποιότητα της αστικής ζωής αλλά σίγουρα επηρεάζουν την γενικότερη ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα των δραστηριοτήτων αναψυχής που όλοι τις θεωρούν απαραίτητες για την μείωση της έντασης και της πίεσης της σημερινής ζωής.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ΔΕΥΑ Πάτρας έχει μια ουσιαστική παρέμβαση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την χρήση του νερού και την διάθεση των υγρών αποβλήτων. Με την κατασκευή και λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), τα λύματα που συλλέγονται στο δίκτυο αποχέτευσης δεν καταλήγουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα αλλά υφίστανται τον επιβαλλόμενο καθαρισμό και απορρίπτονται στον Πατραϊκό Κόλπο χωρίς να προκαλούν ανεπιθύμητες συνέπειες.

Ο ποιοτικός έλεγχος των επεξεργασμένων λυμάτων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα που εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη θάλασσα της πόλης μας. Παράλληλα κλείνει έναν κύκλο επεξεργασίας του νερού αλλά και οικολογικής συμπεριφοράς όπου η κοινωνία μας δεν χρησιμοποιεί μόνο αυτό το πολύτιμο φυσικό αγαθό, το νερό, αλλά το αποδίδει πίσω στη φύση με τρόπο που να μην προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 10:04

Εξυπηρέτηση Πελατών

GATAΕάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την λειτουργία του Δικτύου Ύδρευσης ή Αποχέτευσης ή με την Ποιότητα του νερού, μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επίσης το 2610 366100 λειτουργεί 24-ώρες το 24-ωρο 365 μέρες τον χρόνο για κάθε έκτακτη βλάβη ή πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε.

Στην ενότητα των Συχνών Ερωτήσεων θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές σας ερωτήσεις αλλά και έγγραφα που θα χρειαστείτε για τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΠ, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε.
 
Με την νέα υπηρεσία αποστολής email θα μείνετε ενημερωμένοι για ότι σας ενδιαφέρει....
Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Διαγωνισμούς αλλά και για τις προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.