isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010 13:51

Βασικά Έργα Αποχέτευσης Υποζώνης Α2.1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Πάτρας διακηρύττει ότι εκθέτει σε διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 4 παρ.(β) του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ),  τις εργασίες «Βασικά έργα αποχέτευσης υποζώνης α2.1» Ο προϋπολογισμός της μελέτης χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ  (6.300.000,00) €  .   Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τριάντα (30) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την ημέρα Τετάρτη 14/7/2010  και ώρα 13:30 με την καταβολή ποσού ενενήντα (90,00) € για τα τεύχη της Διακήρυξης, της τεχνικής Περιγραφής, του Προϋπολογισμού – Τιμολογίου Μελέτης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ),  των Τεχνικών Προδιαγραφών και των  παραρτημάτων τους (Τ.Σ.Υ), των σχεδίων και του τεύχους της Οικονομικής Προσφοράς. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το διαγωνισμό, αυτές θα παρέχονται, το αργότερο έξι ημερολογιακές (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, κατά τις εργάσιμες  ώρες από την Υπηρεσία Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48, 26333 Πάτρα, τηλ:2610366157,  2610366122, FAX: 2610325790, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) . Ο διαγωνισμός θα γίνει την 20/7/2010, ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα). Ώρα λήξης υποβολής προσφορών η 10.00 π.μ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών έχουν δικαίωμα να παρίσταται πρόσωπα, νομίμως εξουσιοδοτούμενα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Δεκτές γίνονται, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π εφόσον ανήκουν στην 4η (ΤΕΤΑΡΤΗ) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επι του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ογδόντα  ευρώ (125.080,00) € με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο των δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), που να απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Π  . Η προκήρυξη έχει αποσταλεί  για δημοσίευση στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ/S) την 19.5.2010 .                                                                             

  Πάτρα 22/6/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π       ΧΡΗΣΤΟΣ  ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.