isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2008 13:11

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ κ. ΧΡ. ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ

 

Την 3η Σεπτεμβρίου 2008 δόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ κ. Χρήστο Μπακαλάρο προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο κ. Μπακαλάρος μεταξύ άλλων έκανε τις πιο κάτω αναφορές.   

 

     Είναι κοινή διαπίστωση ότι το νερό, ένας πολύτιμος φυσικός πόρος, θεωρείται πλέον παγκόσμια ως « αγαθό εν ανεπαρκεία». Η κατάσταση - και στην χώρα μας - είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και κινδυνεύει να γίνει μη αναστρέψιμη αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προς την κατεύθυνση   της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Τα  προβλήματα που συνδέονται  με το νερό και τη χρήση του σε συνδυασμό και με τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα ολοένα και οξύνονται. Το καθολικό αίτημα για αειφόρο ανάπτυξη στην περίπτωση  του νερού εξειδικεύεται σε αίτημα για μια βιώσιμη πολιτική νερού.

Η ΔΕΥΑ Πατρών λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα παραπάνω, προωθεί τις κατάλληλες λύσεις προς το συμφέρον των καταναλωτών.

Η ευθύνη μας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αν ληφθεί υπόψη ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία και την προστασία αυτής.

Για το λόγο αυτό, και για την προστασία   του πολύτιμου φυσικού αγαθού, του νερού, η ΔΕΥΑΠ έχει υλοποιήσει και υλοποιεί σημαντικά έργα τόσο στον τομέα ύδρευσης, όσο και στον τομέα της αποχέτευσης – βιολογικού καθαρισμού. Στόχος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πατρών είναι η συνεχής ανάπτυξη των υποδομών της  και του τεχνολογικού - επιστημονικού εκσυγχρονισμού της για την εξυπηρέτηση σε βάθος χρόνου των αναγκών της πόλης και των κατοίκων της.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑΠ από τη σύστασή της έχει επενδύσει σε έργα υποδομής πλέον των 110 Εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης με απώτερο σκοπό την διασφάλιση υγιεινής ποιότητας ζωής, αλλά και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Το δίκτυο ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης της Πάτρας αποτελείται από 700 χλμ. περίπου, δυο διυλιστήρια, δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 32.000 m3 και 110,000 παροχές  νερού, άρα όπως καταλαβαίνετε λείπουν οι ταμιευτήρες υπό την έννοια της αποθήκευσης όπως στην Αθήνα κατά συνέπεια η κάλυψη των αναγκών  είναι οριακή σε καθημερινή βάση και εξαρτάται από τα υπόγεια αποθέματα (γεωτρήσεις), ολίγων επιφανειακών πηγών και των αποθεμάτων των επιφανειών νερών του ποταμού Γλαυκού. Για την διασφάλιση της  όσο το δυνατόν  μεγαλύτερης ποσότητας νερού, τόσο  για την επάρκεια της ζήτησης, όσο και  για την ποιοτική  διασφάλιση  του, κατά την διάρκεια των τελευταίων 20 μηνών όπου έχω την ευθύνη, λειτουργίας της ΔΕΥΑΠ έγιναν σημαντικά έργα τα οποία επιγραμματικά αναφέρω :

1                         Ανόρυξη 7 νέων επιτυχών γεωτρήσεων με συνολική ποσότητα 500 ≈ m3/hr, πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα ανόρυξης νέων γεωτρήσεων συνεχίζετε καθότι είναι ο μοναδικός τρόπος εξεύρεσης νέων ποσοτήτων νερού προκείμενου να ανταποκριθούμε είτε στην συνεχή αυξανόμενη ζήτηση είτε για την αναπλήρωση γεωτρήσεων που μειώνετε σημαντικά η παροχή τους .

2                         Κατασκευή υδρομάστευσης και εκμετάλλευσης σημαντικής ποσότητας νερού  ήτοι 100 m3/hr,στην περιοχή του Γλαύκου .

3                         Την επισκευή των δεξαμενών Φρουρίου –Αλσυλλίου για την διασφάλιση μεγαλύτερου αποθηκευτικού χώρου.

4                         Τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης ητοι αντικατάσταση παλιού δικτύου σε περιοχές όπως η Άνω Πόλη –Ιτιές –Αρόη  και στη συνέχεια Ζαρουχλεικα  και Ψαροφάι.

5                         Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιοίκησης  του δικτύου ύδρευσης .Έργο σημαντικό στην προσπάθεια που γίνετε για τη βελτίωση του ισοζυγίου ,ήτοι για την διαφορά που προκύπτει μεταξύ του καταναλισκόμενου και του καταγραφόμενου νερού .

6                         Μεγάλη προσπάθεια επίσης  έγινε για την άμεση αποκατάσταση των εισερχόμενων βλαβών όπου τα αποτελέσματα έχουν βελτιωθεί παρά πολύ.

7                         Την προώθηση των διαδικασιών οικονομοτεχνικής μελέτης για την κατασκευή δυο νέων δεξαμενών χωρητικότητας 10.000 m3.

8                         Ανάθεση προμελέτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών για υπόγεια αποθήκευση –εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα με νερά βρόχινα κατά την χειμερινή περίοδο

9                         Την κατασκευή γεωτρήσεων παρατήρησης

       

 Παρά τις προσπάθειες που έγιναν και συνεχίζονται από την πλευρά της ΔΕΥΑΠ   με δεδομένο ότι:

 1) βρισκόμαστε σε μια από της μεγαλύτερες περιόδους ανομβρίας .

2)  Τα αποθέματα εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς .

3) Οι διαθέσιμες ποσότητες νερού σε σχέση με της απαιτούμενες βρίσκονται σε οριακό σημείο .

4)Η ανομβρία μπορεί να συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα.

Εγώ προσωπικά κρούω τον κώδωνα κινδύνου .Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι καθήκον πια να προστατεύσουμε την επάρκεια σε νερό . Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε ημιαστικές περιοχές όπου παρουσιάζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα ,το οποίο σχετίζετε με τις αντίστοιχες χρήσεις .

Ας έχουμε όλοι εμείς μια πολιτισμένη καταναλωτική συμπεριφορά σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον.

1)     Μην καταβρέχουμε την άσφαλτο

2)     Μην πλένουμε αυτοκίνητα με το γνωστό τρόπο (συνεχόμενα ανοιχτή βρύση).

3)     Μην ποτίζουμε  ανεξέλεγκτα γκαζόν –δέντρα κ.λ.π.

4)     Μην ποτίζουμε αγροτικές εκτάσεις .

5)     Ας θυμηθούμε την περσινή πετυχημένη διαφημιστική καμπάνια και ας την εφαρμόσουμε .

Υπάρχει  ένα καθήκον για όλους μας. Όλοι πρέπει να προστατεύσουμε την επάρκεια σε νερό. Ας είμαστε περισσότερο προσεκτικοί στη διαχείριση του. Επιβάλλεται η συμπεριφορά μας στη χρήση του νερού να έχει πολιτισμένα χαρακτηριστικά, σεβόμενοι το περιβάλλον και τις δυνατότητές του. Μην το σπαταλάμε άσκοπα. Έχουμε αυτό το χρέος απέναντι στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.       

                    

 

 

 

                                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

                                             ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΩΝ

                                          

                         ΧΡ.ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ


 

ΜΕΤΡΑ κατά την ΔΙΕΤΙΑ 2007-2008

Κάθε διετία απαιτείται η ένταξη νέων πηγών υδροδότησης παροχής περίπου 500m3/h.

o       Κατά το διάστημα από 1.1.2007 μέχρι 1.9.2008 εξασφαλίσθηκε αντίστοιχη παροχή νερού μετά από ανόρυξη 7 γεωτρήσεων, αξιοποίηση μιας βεβαρημένης γεώτρησης στην μέση ζώνη του Γλαύκου και υδρομάστευση μιας πηγής στον Γλαύκο.

o       Μέτρα για την καλύτερη αξιοποίηση των επιφανειακών νερών του Γλαύκου.

o       Επιτάχυνση της διαδικασίας εκπόνησης μελετών για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

o       Προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 10000 m3 .

o       Επισκευή δεξαμενών Φρουρίου και Αλσυλλίου.

 

 

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2008

 

1.      ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ: Στην Πάτρα δεν υπάρχει η έννοια του ταμιευτήρα και της αποθήκευσης – όπως στην Αθήνα και κατά συνέπεια η κάλυψη των αναγκών είναι οριακή σε καθημερινή βάση.

2.      ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Αυτή την οριακή κάλυψη βιώνουμε ΤΩΡΑ με πολύ έντονα χαρακτηριστικά.

3.      ΗΜΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει στις ημιαστικές περιοχές και όχι στο κέντρο και αυτό σχετίζεται με τις αντίστοιχες χρήσεις νερού.

4.      ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία είναι να έχει η καταναλωτική μας συμπεριφορά στοιχεία πολιτισμού και σεβασμού στη φύση, το περιβάλλον και τις δυνατότητές του. («πότισμα» ασφάλτου!!!! – πλύσιμο αυτοκινήτων – ανεξέλεγκτο και υπερβολικό πότισμα γκαζόν κλπ).

5.      ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Πρωτοφανής ανομβρία!! – Καμία αισιόδοξη πρόβλεψη – Πιθανότητα λειψυδρίας και διακοπών (κατ’ αρχήν την νύχτα).

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.